Weids Weids
Groen Groen
Ondernemend Ondernemend
Sociaal Sociaal

Internet


 

Zwembad Haasbroek langer geopend

Op zondag 30 augustus eindigt officieel het zwemseizoen 2015. Besloten is de komende week het bad op aangepaste tijden open te houden. Als afsluiting van het zwemseizoen vindt op zondag 6 september voor het eerst baas-hond zwemmen plaats.

> Lees verder

Verduidelijking rond invoeren werken op afspraak

Wij hebben geconstateerd dat er verwarring bestaat over het hoe en waarom van het invoeren van het werken op afspraak per 1 september aanstaande. Sinds maart 2015 zijn de taken van burgerzaken zoals de verstrekking van reisdocumenten, rijbewijzen en uittreksels, maar ook het omgevingsloket voor bijvoorbeeld een verbouwing van een woning, ondergebracht in het Klantcontactcentrum. Dit Klantcontactcentrum is gevestigd in de hal van het gemeentehuis. Omdat er in principe sprake is van één loket komt het voor dat inwoners enige tijd moeten wachten alvorens geholpen te worden.

> Lees verder

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente beschikt over allerlei persoonsgegevens, waar zorgvuldig mee omgegaan wordt. Niet alleen in de wet bescherming persoonsgegevens (wbp), maar onder andere ook in de Wet basisregistratie personen, de Wet Suwi, de Wmo en de Jeugdwet zijn regels opgenomen met betrekking tot het beschermen van gegevens. De gemeente is zeer terughoudend in het verstrekken van persoonsgegevens aan derden. De gegevens worden alleen verstrekt als er sprake is van wettelijke of werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang. U kunt geheimhouding van uw persoonsgegevens aanvragen aan het loket Burgerzaken van de gemeente.

> Lees verder