WeidsGroenOndernemendSociaal

Internet

E-Bike proef op Bedrijventerrein Grote Polder

Ondernemers en werknemers van Grote Polder mogen een week lang gratis een e-bike uitproberen. Op deze wijze wil Grote Polder haar steentje bijdragen aan een schoner en gezonder leefklimaat en een betere bereikbaarheid van de regio Leiden. De actie gaat op woensdag 17 september van start.

> Lees verder

Bijeenkomst "Burgermove"

De gemeente wil met alle inwoners van 55 jaar en ouder van gedachten wisselen over de toekomst van Zoeterwoude op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarvoor hebben alle inwoners in deze leeftijdscategorie inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst wordt georganiseerd op dinsdag 30 september van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Zoeterwoude.

> Lees verder

Subsidieregeling 'Astbest eraf, zonnepanelen erop'

De provincies voeren een stimuleringsmaatregel uit gericht op de sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied. Sinds de start van de regeling op 1 juli 2013 was deze alleen gericht op actieve agrarische bedrijven. Met ingang van 1 juli 2014 kunnen ook agrariërs die niet meer (of steeds minder) actief zijn in het boerenbedrijf gebruik maken van de regeling.

> Lees verder