Weids Weids
Groen Groen
Ondernemend Ondernemend
Sociaal Sociaal

Internet


 

Presentaties informatieavond Brede School Zoeterwoude Dorp

Op woensdag 10 februari vond de informatieavond over de toekomstige Brede School in Zoeterwoude Dorp plaats. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst in het Muziekcentrum stelden de organisaties die samen gaan werken in de Brede School zich voor. Aan de hand van presentaties werd het concept van de Brede School, de planning voor de bouw en het ontwerp van het gebouw toegelicht.

> Lees verder

Leiden onderzoekt locaties huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning

De gemeente Leiden heeft afgelopen maanden actief gezocht naar geschikte locaties voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De panden Turkooislaan 131 en de huizen aan Rhijnvreugd (1-6) in Leiden, zijn door het college geselecteerd en aangewezen voor mogelijke huisvesting van deze vergunninghouders. Daarnaast is er een quick scan uitgevoerd naar zes terreinen in Leiden.

 

> Lees verder

Kinderen groep 7 bezoeken gemeentehuis Zoeterwoude

In het kader van het project kindergemeenteraad bezoeken de groepen 7 van de bassischolen in Zoeterwoude in februari het gemeentehuis van Zoeterwoude. De leerlingen hebben een gespreksronde van drie kwartier met raadsleden en wethouders. Zij kunnen vragen stellen over algemene zaken en over de onderwerpen van de vergadering van de kindergemeenteraad op 14 april 2016. Ook krijgen de kinderen een rondleiding door het gemeentehuis.

> Lees verder