Weids Weids
Groen Groen
Ondernemend Ondernemend
Sociaal Sociaal

Internet


 

Resultaten gesprekken Omgevingsvisie 2040

De gemeente maakt samen met omliggende gemeenten een Omgevingsvisie 2040 en wil graag weten hoe inwoners Zoeterwoude over 25 jaar zien. Daarom gingen wethouder Ton de Gans en medewerkers van Zoeterwoude op zaterdag 2 mei op meerdere locaties in Zoeterwoude met inwoners in gesprek. Inwoners konden ook via een online enquête laten weten hoe zij de toekomst van hun dorp zien.

> Lees verder

Inspraak Masterplan-Stedenbouwkundig PvE Bloemenweide Noord

Op de informatie-/inspraakavond Bloemenweide Noord van 8 juli 2015 is o.a. het Masterplan en Stedenbouwkundig Programma van Eisen (PvE) Bloemenweide Noord toegelicht. Tijdens deze avond was er gelegenheid tot het geven van een inspraakreactie. De inspraakperiode loopt t/m 19 augustus 2015.

> Lees verder

VerdeVista Meerburg feestelijk van start

Op 9 juli 2015 heeft wethouder Ton de Gans het startsein gegeven voor de woningbouw in VerdeVista Meerburg. Dit gebeurde middels het leggen van een begane grondvloerplaat onder toeziend oog van de toekomstige bewoners en andere betrokkenen.

> Lees verder