WeidsGroenOndernemendSociaal

InternetInformatiebijeenkomst N206

De provincie Zuid-Holland organiseert maandag 27 oktober 2014 een informatiebijeenkomst over de geplande werkzaamheden aan de N206 tussen Zoetermeer en Zoeterwoude. Het betreft de kruising Meerlaan/Jan Koenenweg en de brug over de Ommedijksewatering. Tijdens de bijeenkomst is er de mogelijkheid om het ontwerp te bekijken. De werkzaamheden starten vrijdag 31 oktober 2014 en duren tot medio mei 2015.

> Lees verder

Geslaagde bijeenkomst over duurzame initiatieven

De gemeente Zoeterwoude wil duurzaamheid stimuleren en heeft daarom een duurzaamheidsfonds opgericht voor haar inwoners. In het nieuwe coalitieakkoord wil het college het gevoerde beleid voortzetten en zelfs intensiveren. Op 10 oktober, Dag van de Duurzaamheid, organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor bewoners en bedrijven onder het motto Samenwerken aan duurzame initiatieven.

> Lees verder

Nieuwe regels vergunningsvrij bouwen. Wat betekent dat voor u?

Vanaf 1 november 2014 gelden andere regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen. De belangrijkste wijzigingen hebben betrekking op Vergunningsvrij bouwen en het bouwen van Mantelzorg woningen. Vergunningsvrij bouwen wordt eenvoudiger, maar er gelden toch minimale eisen. Laat u daarom als u plannen heeft, informeren door de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente. Dit kan voorkomen dat u achteraf alsnog een omgevingsvergunning moet aanvragen (de kosten hiervoor zijn hoger dan bij een vooraf ingediende aanvraag!) of dat de gemeente een handhavingstraject start.

> Lees verder