Weids Weids
Groen Groen
Ondernemend Ondernemend
Sociaal Sociaal

Internet


 

Leiden onderzoekt locaties huisvesting vluchtelingen met verblijfsvergunning

De gemeente Leiden heeft afgelopen maanden actief gezocht naar geschikte locaties voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De panden Turkooislaan 131 en de huizen aan Rhijnvreugd (1-6) in Leiden, zijn door het college geselecteerd en aangewezen voor mogelijke huisvesting van deze vergunninghouders. Daarnaast is er een quick scan uitgevoerd naar zes terreinen in Leiden.

 

> Lees verder

Brede School Zoeterwoude-Dorp: nieuwsbrief en informatieavond

De drie basisscholen in Zoeterwoude-Dorp (Corbulo, Klaverweide en Westwoud), kinderopvang SKZ, bibliotheek Rijn en Venen, het Centrum voor Jeugd en Gezin en de gemeente Zoeterwoude werken samen aan de bouw van een Brede School in Zoeterwoude-Dorp. Deze partijen hebben gezamenlijk een nieuwsbrief uitgegeven. In deze nieuwsbrief vindt u o.a. de uitnodiging voor een speciale informatieavond over de Brede School op 10 februari.

> Lees verder

Inzameling PMD afval 11 februari

Op donderdag 11 februari wordt er in heel Zoeterwoude weer PMD (plastic, metaal en drankkartons) opgehaald. Zorg dat uw PMD zakken op de inzameldag altijd uiterlijk 07.00 uur buiten staan!

> Lees verder