Weids Weids
Groen Groen
Ondernemend Ondernemend
Sociaal Sociaal

Internet


 

Tijdelijke extra opvang van vluchtelingen

Elke dag melden zich veel vluchtelingen in Europa, ook in Nederland. Een groot deel van deze mensen komt uit Syrië. Zij zijn op de vlucht voor oorlog en zoeken een veilig heenkomen in Europa. De nationale overheid heeft alle gemeenten in Nederland gevraagd om mee te denken in het zoeken naar geschikte locaties voor de vluchtelingenopvang. Ook Zoeterwoude is gevraagd te helpen.

> Lees verder

Concept programmabegroting 2016-2019

Op dinsdag 29 september 2015 heeft het College van B&W de conceptbegroting voor 2016 vastgesteld. Op 2 oktober is deze begroting openbaar gemaakt. Dat wil zeggen dat de begroting aan de raad is verzonden en ook voor iedereen beschikbaar is. In de begroting geeft het college aan welke plannen zij in 2016 wil uitvoeren en welke bedragen daarvoor beschikbaar zijn.

> Lees verder

Informatieavond herinrichting kadeconstructie Zuidbuurtseweg

Op maandag 12 oktober 2015 wordt een informatieavond gehouden over de herinrichting en de vervanging van de kade aan de Zuidbuurtseweg te Zuidbuurt.

> Lees verder