WeidsGroenOndernemendSociaal

Internet

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verstuurt aanmaningen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) verstuurt binnenkort ruim 14.000 aanmaningen en dwangbevelen voor het niet op tijd betalen van de aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting. De inwoners in het werkgebied van de BSGR, dat loopt van Velsen in het noorden tot aan Zoetermeer in het zuiden, hebben hun aanslag meer dan drie maanden geleden al ontvangen. Deze belastingaanslagen worden niet altijd op tijd betaald.

> Lees verder

Bijeenkomst "Burgermove"

De gemeente wil met alle inwoners van 55 jaar en oude en met kwetsbare burgers van gedachten wisselen over de toekomst van Zoeterwoude op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Daarvoor hebben alle inwoners in de vermelde leeftijdscategorie inmiddels persoonlijk een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomst wordt georganiseerd op dinsdag 30 september van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gemeentehuis van Zoeterwoude.

> Lees verder

Subsidieregeling 'Asbest eraf, zonnepanelen erop'

De provincies voeren een stimuleringsmaatregel uit gericht op de sanering van asbestdaken en plaatsing van zonnepanelen in het buitengebied. Sinds de start van de regeling op 1 juli 2013 was deze alleen gericht op actieve agrarische bedrijven. Met ingang van 1 juli 2014 kunnen ook agrariërs die niet meer (of steeds minder) actief zijn in het boerenbedrijf gebruik maken van de regeling.

> Lees verder