Lees voor

Zoeterwoude voor Elkaar (voorheen Burgermove)

Zoeterwoude voor Elkaar (ZVE), voorheen Burgermove, is opgericht door een groep inwoners. De gemeente helpt daarbij en de Rabobank heeft daarbij een financiële bijdrage geleverd. Het idee is dat de vrijwilligers van ZVE andere inwoners kunnen helpen om op een prettige manier langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. De doelgroep voor ZVE zijn ouderen en mensen met een beperking.

Bewonersbijeenkomsten

Om met inwoners van gedachten te wisselen over de toekomst van Zoeterwoude op het gebied van wonen, zorg en welzijn, organiseerde de gemeente eind 2014 'Burgermove-avonden'. De opkomst was overweldigend. Tijdens twee vervolgbijeenkomsten begin 2015 zijn zeven enthousiaste groepjes inwoners gevormd die zelf aan de slag zijn gegaan met een specifiek onderwerp. Dit heeft geresulteerd in de volgende vier themagroepen:

  • Sociale kaart
  • Schouw openbare ruimte
  • Woon onderzoek / Begeleid wonen
  • Servicepunt Wonen / Welzijn

Deze groepen hebben hun plannen op 9 juni 2015 gepresenteerd aan het college, raadsleden en gemeentelijke adviesraden. Op 11 en 19 november 2015 zijn wederom een tweetal bewonersbijeenkomsten georganiseerd waar de aanwezigen door de verschillende themagroepen geïnformeerd werden over de voortgang. Inmiddels is op 19 januari 2016 het eerste Steunpunt ZVE geopend in Zoeterwoude-Rijndijk. Het  Steunpunt in Zoeterwoude-Dorp (bij ontmoetingsplaatsDe Buren) is 18 maart 2016 geopend. Bij de Steunpunten ZVE kunnen hulpvragers en hulpaanbieders zich melden.

Contact

Steunpunt ZVE Zoeterwoude Rijndijk
Adres: Kooikerspad 1 (zijkant Eendenkooi)
Openingstijden: iedere dinsdag van 14.00 - 16.00 uur
Telefoon: 071- 5425611 (tijdens openingstijden)
E-mail: SteunpuntZVE@outlook.com.

Steunpunt ZVE Zoeterwoude Dorp (opening 18 maart 2016)
Adres: Dorpsstraat 6 (bij De Buren)
Openingstijden: vrijdag van 14.00-16.00 uur
Tel.nr.: 06-23466093 (alleen te bereiken tijdens de openingstijden)
Email: SteunpuntZVE@outlook.com

Formulieren

Aanmeldingsformulieren hulpvraag en hulpaanbod kunt u inleveren bij een steunpunt tijdens de openingstijden of kunt u sturen naar Secretariaat Zoeterwoude voor Elkaar, Fuut 44, 2381 KN  Zoeterwoude.

Meehelpen in de organisatie van ZVE?

Vindt u het leuk als vrijwilliger een bijdrage aan de organisatie van ZVE te leveren? Dan kunt u contact opnemen met  Secretariaat Zoeterwoude voor Elkaar, e-mail BestuurZVE@outlook.com.


Documenten

Onderstaand vindt u het formulier voor hulp AANBOD en hulp VRAAG. Ook is hier het  verslag van de bewonersbijeenkomst november 2015 in pdf te lezen.