Lees voor

Wijkverpleging

Met ingang van 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) opgeheven. De zorgfuncties Persoonlijk verzorging en Verpleging vallen vanaf die datum onder de zorgverzekeringswet en heten nu wijkverpleging.

Eigen bijdrage

De wijkverpleging valt niet onder het verplicht eigen risico van de zorgverzekering.
U betaalt ook géén eigen bijdrage.

Doelgroep wijkverpleging

Wijkverpleging bestaat uit zorg in de thuissituatie. U krijgt verpleging of verzorging thuis als uw gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Onder verzorging en verpleging vallen bijvoorbeeld: hulp bij het opstaan, aankleden, douchen, naar het toilet gaan, wondverzorging of helpen met injecties.

Tevens valt onder wijkverpleging intensieve kindzorg (IKZ), palliatief-terminale zorg thuis of in een hospice (PTZ) en medisch-specialistische verpleging thuis (MSVT).

Overgangsrecht

Loopt uw AWBZ-indicatie voor de functie Persoonlijke verzorging en de functie Verpleging nog door in 2015, dan zorgt uw zorgverzekeraar ervoor dat uw AWBZ-indicatie op 1 januari 2015 direct verandert in recht op wijkverpleging.

Meer informatie

Voor informatie over het aanvragen van wijkverpleging raden wij u aan contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.