Lees voor

Vrijwilligersondersteuning

In Zoeterwoude zijn veel vrijwilligers actief op diverse gebieden. De gemeente hecht veel waarde aan hun inzet. Jaarlijks wordt dan ook overlegt met alle organisaties die met vrijwilligers werken.  

Vergoedingen voor vrijwilligers

Als u vrijwilligerswerk doet (bijvoorbeeld verenigingswerk of buurtwerk), krijgt u soms een vergoeding voor de kosten die u maakt of een kleine vergoeding voor uw werkzaamheden. Meer informatie over vrijwilligersvergoedingen vindt u op www.belastingdienst.nl.

Vrijwilligersverzekering

Om vrijwilligers te ondersteunen bij hun activiteiten heeft de gemeente voor alle vrijwilligers in de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.

De verzekering is voor iedere vrijwilliger die 'in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'. Ook de maatschappelijke stagiaires, de vrijwilligers van de toekomst, worden volledig gedekt door deze verzekering.

In geval van een schade moet deze gemeld worden aan mevrouw M. Matze, afdeling Samenleving van de gemeente (M.Matze@zoeterwoude.nl) door middel van het schade aangifteformulier van de VNG. U kunt het schadeformulier downloaden van de website. 

Voor vragen kunt u ook terecht bij SP71, specialisatie Aansprakelijkstellingen & Verzekeringsdomein (A&V) van Servicepunt71. Telefonisch te bereiken op 071 516 7057.(frontdesk A&V) Mailen kan naar:  A&V@servicepunt71.nl.

Vrijwilligersprijs

Vrijwilligers zijn vaak de drijvende kracht achter organisaties of verenigingen. Ze zijn duidelijk aanwezig of verrichten juist veel werk op de achtergrond. Dat verdient een blijk van waardering! Daarom reikt de gemeente Zoeterwoude elk jaar een prijs uit voor de vrijwilliger van het jaar. Kent u iemand die u wilt nomineren voor de verkiezing vrijwilliger van het jaar dan vragen wij u deze persoon aan te melden. U kunt uw aanmelding sturen aan:  m.matze@zoeterwoude.nl In de aanmelding dient naast de naam en adresgegevens van de genomineerde een overzicht te staan van het vrijwilligerswerk dat hij of zij de afgelopen jaren in Zoeterwoude heeft gedaan. De Zoeterwoudse vrijwilliger van het jaar wordt ieder jaar bekend gemaakt tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie.

Meer informatie

Informatie over de genoemde items is te vinden bij onderstaande producten van het digitaal loket en bij de lokale regelgeving.

Download formulieren

Gemeentelijke producten en diensten

Lokale regelgeving en beleid