Lees voor

Volwasseneneducatie

Nederland telt zo'n anderhalf miljoen laaggeletterden. Het gaat dus om één op de tien Nederlanders. Laaggeletterdheid komt voor in alle geledingen van de samenleving.

Laaggeletterden (ook wel functioneel analfabeten) hebben vaak wel enige scholing gehad, maar kunnen onvoldoende lezen en schrijven om volwaardig mee te draaien in de maatschappij, thuis en op het werk. Zij kunnen hun probleem goed verbergen en doen dit vaak al jaren achtereen.

Zij willen niet afhankelijk zijn van anderen en zelf bijsluiters, gebruiksaanwijzingen, formulieren, overheidsinformatie, reclamefolders, de ondertiteling op de televisie, enz. kunnen lezen. Ze willen bijvoorbeeld gebruik maken van internet, e-mails kunnen schrijven, sms'jes kunnen versturen en een autonavigatiesysteem kunnen gebruiken.
Laaggeletterde ouders willen ook hun kinderen voorlezen en hen helpen bij het huiswerk. Ze nemen vaak niet deel aan activiteiten van school, omdat ze de briefjes of nieuwsbrieven niet kunnen lezen.

Mogelijk heeft u familie, vrienden of kennissen die veel moeite hebben met lezen en schrijven. U kunt hen vertellen dat dit niet raar is en dat er veel mensen zijn die moeite hebben met lezen en schrijven. De Regionale opleidingscentra (ROC) in de regio bieden speciale cursussen voor volwassenen. Bij deze cursussen gaat het er heel anders aan toe dan vroeger op school. Het zijn vaak kleine groepen met gespecialiseerde docenten.

Informatie

Kijk voor meer informatie de themapagina van Holland Rijnland.