Lees voor

Veilig Thuis (AMHK)

Maakt u zich zorgen over een kind of kent u een gezin waar huiselijk geweld plaatsvindt? Dan meldt u dit bij 'Veilig Thuis'. Dat is de officiële naam van het Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) van de gemeente.

Bij Veilig Thuis kunt u ook advies krijgen als u kindermishandeling of huiselijk geweld vermoedt.

Veilig Thuis heeft de volgende taken:

  • meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • advies en informatie geven bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • onderzoek of er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld
  • hulpverlening inschakelen als dat nodig is
  • politie of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen
  • de persoon die een melding doet informeren wat er met de melding gedaan is

Wat moet ik doen?

U gaat naar Veilig Thuis Hollands Midden. Daar doet u uw melding of vraagt u om advies. Veilig Thuis is 24 uur per dag gratis bereikbaar op tel. 0800-2000.