Lees voor

Reïntegratie

Reïntegratie betekent 'weer aan het werk gaan'. U kunt bijvoorbeeld reïntegreren als u door een ziekte of handicap moeilijk zelf werk kunt vinden, maar ook als u werkloos bent en het u niet lukt zelfstandig een baan te vinden. Dit laatste heet arbeidsintegratie of reïntegratie voor werkzoekenden.

Onder re-integratie vallen alle activiteiten en (hulp)middelen die leiden tot het vinden van werk.

Beleidsregels Reïntegratie

De beleidsregels reïntegratie 2010 bevatten de Zoeterwoudse beleidsregels. Dit plan omvat in elk geval:

  1. een omschrijving van een evenwichtig beleid ten aanzien van de verschillende doelgroepen
  2. een nadere uitwerking van wederzijdse rechten en plichten (hoofdstuk I en IV);
  3. een omschrijving van verschillende mogelijke voorzieningen (hoofdstuk VI);
  4. regels met betrekking tot de scholing of opleiding
  5. beleid inzake het verstrekken van loonkostensubsidie en premies
  6. criteria inzake de mogelijkheid uitkeringsgerechtigden te ontheffen van de arbeidsverplichting, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan hen die arbeid en zorg combineren
  7. regels met betrekking tot het inrichten van een reïntegratietraject.

Documenten