Lees voor

Onderwijs

Op 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Het uitgangspunt van de wet is dat alle leerlingen een plek moeten krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Doel is om elk kind uit te dagen het beste uit zichzelf te halen. 

Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan. Want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en meedoen in de samenleving. Kinderen die het echt nodig hebben kunnen naar het speciaal onderwijs. 

Zorgplicht scholen

De school waar u uw kind aanmeldt, heeft zorgplicht. Dat betekent dat die school een passende onderwijsplek moet bieden als uw kind extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dat kan op de school zelf, of op een andere school in het regulier of speciaal onderwijs. Ouders worden nauw betrokken bij die keuze en scholen gaan beter samenwerken. Ook hoeven ouders geen ingewikkelde indicatieprocedure te doorlopen en zijn er geen rugzakjes meer. De extra ondersteuning die kinderen nodig hebben wordt door de samenwerkende scholen georganiseerd en betaald.

De basisscholen in Zoeterwoude werken samen met andere scholen in de regio Leiden. In deze samenwerking zijn de scholen gezamenlijk verantwoordelijk voor het bieden van passend onderwijs aan alle leerlingen in de regio.

Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden

De Vereniging Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO regio Leiden) ondersteunt basisscholen bij het uitgaan van verschillen tussen kinderen in de groep. Basisscholen in Zoeterwoude, Kaag en Braassem, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband. Daarnaast behoren de scholen voor speciaal onderwijs Leo Kanner, De Thermiek, De Korte Vliet, De Brug, OZC Orion en de Houtmarkt tot PPO regio Leiden. Verder is SBO de Vlieger de speciale basisschool van het samenwerkingsverband.  

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op een van de basisscholen in Zoeterwoude. 

Uitgebreide  informatie is tevens te vinden op de website van de organisaties: