Lees voor

Mantelzorgondersteuning Eva

Indien u problemen ondervindt bij het uitvoeren van de dagelijkse persoonlijke hygiëne of de huishoudelijke zorg kunt u hierbij hulp van professionele hulpverleners ontvangen. Deze hulp kan geboden worden in het kader van de zorgverzekeringswet (in geval van wijkverpleging) en/of de Wet maatschappelijk ondersteuning.

Bij een groot deel van alle zorg die dagelijks geleverd wordt aan personen met beperkingen bij het dagelijks functioneren is er naast professionele hulp sprake van hulp die geboden wordt door mantelzorgers. Dit kunnen familieleden, vrienden en/of buren zijn. Soms is er alléén maar sprake van hulp door mantelzorgers.

Zonder deze mantelzorg kan het voor u minder goed mogelijk zijn, of misschien zelfs onmogelijk zijn, om zelfstandig te blijven functioneren. Langdurig hulp bieden aan iemand die ziek of gehandicapt is, is niet altijd gemakkelijk. Mantelzorgers worden vaak onverwachts tot hun zorgtaak geroepen. Het overkomt hen, omdat ze een band hebben met degene voor wie zij zorgen. Het kan zowel fysiek als emotioneel zwaar zijn.

Om het voor mantelzorgers mogelijk te maken de hulp te blijven bieden, kan goede ondersteuning onontbeerlijk zijn.

Ondersteuning mantelzorgers door Eva

Voor mantelzorgondersteuning kunt u terecht bij Eva. De mantelzorgconsulent van Eva gaat met mantelzorgers in gesprek. Afhankelijke van de situatie en wensen kunnen zij ondersteuning bieden op emotioneel en praktisch vlak. Daarbij kan gedacht worden aan informatie over aangepaste vakanties, mogelijkheden voor de mantelzorger om tijd vrij te maken, vervangende zorg en informatie over diverse wetten en regelingen.

Eva biedt ook scholing en ondersteuning, zodat de mantelzorger zijn/haar verhaal kwijt kan of vaardigheden kan verbeteren. De mantelzorger kan ook geholpen worden met het creëren van meer tijd voor zichzelf, zodat de juiste balans tussen zorgen voor de naaste en de overige dagelijkse activiteiten gevonden of bewaart kan worden. Dit kan bijvoorbeeld door het inzetten van respijtzorg of door afspraken met een werkgever te maken.

Eva heeft daarnaast extra aandacht voor kwetsbare groepen zoals jonge mantelzorgers: thuiswonende kinderen en jongeren die opgroeien met een ziek gezinslid.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eva, tel. 071-5161445 of mantelzorg@wijzijneva.nl.