Lees voor

Kindergemeenteraad

Het project "kindergemeenteraad"  wordt elk jaar door de gemeente Zoeterwoude georganiseerd voor de leerlingen van groep 7 van de Zoeterwoudse basisscholen.

Doel van het project is de kinderen te informeren over de democratische besluitvorming binnen een gemeente en het betrekken van de kinderen bij de politieke besluitvorming door hen zelf keuzes te laten maken.

Het project bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Gastles door de burgemeester
  • Presentaties op de scholen
  • Bezoek scholen aan gemeentehuis
  • Slotvergadering

Thema

Ieder jaar wordt de kindergemeenteraad rond een bepaald thema georganiseerd.
De afgelopen jaren zijn de volgende thema’s gekozen: duurzaamheid, dierenbescherming, multiculti, gezonde leefstijl, omgaan met een handicap, vrijwilligerswerk en nieuwkomers/asielzoekers/inburgeraars. Rondom het thema kunnen organisaties een subsidieaanvraag indienen.

Slotvergadering

Op de basisscholen wordt een afvaardiging van vier kinderen gekozen die tijdens de slotvergadering zitting nemen in de kindergemeenteraad. De 16 kinderen komen voor de slotvergadering van de kindergemeenteraad in het gemeentehuis bijeen. De burgemeester is voorzitter van de kindergemeenteraad.

Voor de slotvergadering worden alle kinderen van de klas, (groot)ouders, raadsleden, collegeleden en pers uitgenodigd.

In de slotvergadering wordt door de kinderen besloten welk ingediend project rond het thema een subsidie ontvangt.