Lees voor

Jongerencompliment

De gemeente Zoeterwoude vindt het belangrijk dat jongeren zich inzetten voor de gemeenschap, en dat zij zich hierin gewaardeerd voelen.

Om deze waardering tot uiting te brengen, is op 21 augustus 2012 de Regeling “Het Zoeterwouds Jongerencompliment” vastgesteld.

Het Jongerencompliment bestaat uit een “lintje” en een oorkonde en wordt met ingang van 2013 in principe jaarlijks door de Jongerenadviesraad (JAR) uitgereikt. Dit gebeurt tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. Het Jongerencompliment is bedoeld voor jongeren die zich op een bijzondere manier belangeloos voor de gemeenschap inzetten. Behalve een blijk van waardering, is het Jongerencompliment ook een stimulans voor de genomineerden en andere jongeren om met het goede werk door te gaan. Aanmelden kan ieder jaar tot 15 december.

Meer informatie

Informatie over de voorwaarden waaraan een aanmelding moet voldoen en de wijze van besluitvorming is na te lezen bij onderstaande documenten.

Gemeentelijke producten en diensten

Download formulieren