Lees voor

Inburgering

Het uitgangspunt van de Wet inburgering is dat iedereen die in Nederland een toekomst wil opbouwen de Nederlandse taal moet kunnen spreken en verstaan en de Nederlandse samenleving moet kennen. De wet en aanverwante regelgeving regelen o.a. wie een inburgeringsexamen moet doen en wie een vrijstelling of een ontheffing van de inburgeringsplicht kan krijgen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) beslist hierover.

Iedereen die moet inburgeren, is verantwoordelijk voor zijn eigen inburgering. Dit betekent dat de inburgeringsplichtige zelf zijn inburgering regelt én betaalt.

Informatie

Als u meer wilt weten, kunt u op werkdagen (m.u.v. woensdag en vrijdagmiddag) contact opnemen met de heer J. Nulkes, beleidsmedewerker Werk en Inkomen, tel. (071) 5806352.

Enkele websites met informatie over de Wet inburgering zijn: