Lees voor

Free-WiFi project

Het Free WiFi project in de gemeente Zoeterwoude is een innovatief lokaal project dat extra aandacht verdiend. Het project heeft als doel om in geheel Zoeterwoude via WiFi vrije toegang tot internet aan te bieden.

Initiatiefnemers

Het project is een initiatief van de Zoeterwoudse Jongerenadviesraad, in samenwerking met de Zoeterwoudse afdeling van de Stichting Wireless Leiden.

Free-WiFi project

Het project biedt voordelen voor aanbieders van digitale informatie binnen de grenzen van onze gemeente. Zo kunnen bijvoorbeeld recreanten die door Zoeterwoude fietsen op hun Smart Phone worden geïnformeerd over de mooiste en interessantste plekjes van Zoeterwoude. Daarnaast kunnen jongeren die vaak al over een Smart Phone beschikken gratis met elkaar in contact staan binnen de gemeentegrenzen. Kortom, het is een innovatief project met vele maatschappelijke en economische voordelen voor de bewoners en bedrijven in Zoeterwoude. Inmiddels zijn de eerste Free-WiFi punten geplaatst bij zwembad Haasbroek en bij de Dorpskerk.

Bekijk het filmpje van Stichting Wireless Leiden over de plaatsing van Wifi-punt op de Dorpskerk in Zoeterwoude.

Heeft u een vraag over het gebruik van Free-WiFi in Zoeterwoude? Mail dan naar gebruikers@lijst.wirelessleiden.nl. Of kijk op de vraag en antwoord pagina van Sitchting Wireless Leiden voor meer informatie.

Steun gezocht!

Veel voorwaarden om van dit project tot een succes te maken, zijn al ingevuld. Zo staat de gemeente Zoeterwoude positief tegenover het plan en heeft zij onlangs een startbedrag beschikbaar gesteld. De initiatiefnemers zoeken daarnaast ook de medewerking van bewoners en bedrijven die het initiatief willen ondersteunen.

Met het startbedrag van de gemeente kan een begin worden gemaakt met het aanbieden van Free WiFi, maar om het project tot een succes te maken is er meer nodig. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het bieden van punten voor het plaatsen van een kleine WiFi-antenne.

Ook sponsoring van de apparatuur waardoor het WiFi-netwerk verder kan worden uitgebreid, is zeer gewenst. Als tegenprestatie worden reclamemogelijkheden aangeboden op het aan te leggen netwerk.

Interesse?

Woont of werkt u op een interessante locatie binnen Zoeterwoude, wilt u dat daar gratis WiFi beschikbaar komt en u wilt daarvoor een bijdrage leveren, laat het dan de initiatiefnemers weten.
Mail uw reactie naar afdeling-zoeterwoude@lijst.wirelessleiden.nl. Zij nemen daarna contact met u op om het project nader toe te lichten.

De initiatiefnemers van het Free-WiFi project hopen uiteraard veel reacties te ontvangen zodat het project ook door inwoners en bedrijven uit Zoeterwoude wordt ondersteund!

Tips voor het gebruik van het Free WiFi netwerk

 1. Beveiliging
  De toegang tot het 'Wireless Leiden' wifi-internet is gratis, je hoeft je niet te registreren. Het is wel noodzakelijk om eerst akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden. Dat komt er op neer dat je je netjes zult gedragen. Je moet daarvoor op het 'akkoord' knopje op de welkomstpagina klikken, zie punt 2. De verbinding is verder niet beveiligd, de gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn beveiliging (bijv. het gebruiken van een virusscanner en een firewall).
 2. Landingspagina en 'akkoord' verklaring
  Start je webbrowser en vraag een willekeurig webpagina op. Let op: geen webmailpagina als eerste opvragen (later kan dat wel). Je krijgt nu eerst de welkomstpagina met de gebruiksvoorwaarden te zien, klik op de 'akkoord' knop. Je wordt nu automatisch doorgestuurd naar de website van de sponsor. Hierna kun je elke willekeurige webpagina opvragen, ook beveiligde pagina's zoals webmail. 
 3. Apps
  Bij mobiele apparaten zullen mobiele websites en veel apps gewoon werken, zoals buienradar, hotmail, whatsapp, windfinder. 
 4. Geen “roaming”
  Als er meerdere wifi-toegangspunten zijn zal je smartphone of webpad niet automatisch overschakelen als je van het ene punt naar het andere loopt. Je zult opnieuw contact moeten maken. 
 5. Wel signaal, geen verbinding?
  Het kan zijn dat het wifi-toegangspunt wel sterk genoeg is om je smartphone / webpad te bereiken, maar dat het omgekeerd niet lukt. Of er zijn andere, sterke wifi-signalen in de buurt. Je kunt dan niet internetten hoewel het signaal van het toegangspunt sterk genoeg is.
   

Bedenk ook:

 • Niet alle apparaatjes zijn even gevoelig
  Als vuistregel: bij smartphones is HTC gevoeliger dan iPhone en iPhone weer gevoeliger dan Samsung; notebooks zijn gevoeliger dan webpads en webpads zijn gevoeliger dan smartphones 
 • Antennes zijn richting gevoelig
  Bijv. een notebook is het meest gevoelig als het scherm dwars op de richting naar het toegangspunt staat.
 • Antennes zijn gevoelig voor afscherming
  Dit speelt vooral bij smartphones die in de hand gehouden worden. Bijv. bij een HTC smartphones zit de antenne onderaan. Het maakt dus uit hoe je een smartphone vasthoudt. Het kan ook zijn dat een smartphone wel (spontaan) verbinding maakt in je broekzak, maar dan toch niet werkt als je hem in je hand houdt. 

Nieuwsberichten