Lees voor

Dyslexiezorg

De zorg voor kinderen met ernstig enkelvoudige dyslexie (EED) - vergoede dyslexiezorg - valt met ingang van 1 januari 2015 onder de Jeugdwet in plaats van de zorgverzekeringswet.

Ernstig enkelvoudige dyslexie

Ernstig betekent concreet dat een leerling op het gebied van technisch lezen langdurig (dat is minimaal 3 achtereenvolgende meetmomenten) behoort tot de laagste 10% leerlingen (=E-score), of op het gebied spelling drie achtereenvolgende meetmomenten tot deze groep behoort in combinatie met D-scores voor technisch lezen. Het wil in dit geval zeggen dat de dyslexie in ernstige mate belemmerend is voor het volgen van onderwijs, passend bij de cognitie van de leerling.

Enkelvoudig betekent dat er naast dyslexie geen GGZ-stoornis, beperking of andere taal- of leerstoornissen zijn die belemmerend zijn voor dyslexieonderzoek en/of dyslexiebehandeling.

EED-zorg

Als de school een ernstig vermoeden van dyslexie heeft en de criteria van achterstand en hardnekkigheid kan onderbouwen, kan de school de leerling voordragen voor EED-zorg.

De EED-aanbieder bepaalt met behulp van het Protocol Dyslexie Diagnostiek & Behandeling of de voordracht voldoet aan de gestelde criteria. Indien dit het geval is, zal de aanbieder overgaan tot diagnostiek en indien van toepassing tot behandeling van de leerling. 

Tijdens het behandeltraject is er overleg over de voortgang tussen school, ouders en zorgaanbieder.