Lees voor

Discriminatiezaken

Uit diverse onderzoeken blijkt dat discriminatie vaak voorkomt, maar lang niet altijd wordt gemeld. Discriminatie zorgt er voor dat mensen worden buitengesloten en aan de kant komen te staan. Mensen die hard nodig zijn om de gemeente verder te ontwikkelen en leefbaar te houden. Het tegengaan van discriminatie is dus erg belangrijk.

Bureau Discriminatiezaken Holland Midden en Haaglanden

Het Bureau Discriminatiezaken is het kenniscentrum voor gelijke behandeling in de regio’s Hollands Midden en Haaglanden. Individuele burgers, organisaties, instellingen en overheden kunnen bij het bureau terecht voor informatie, advies en ondersteuning bij klachten over discriminatie. Het bureau verzorgt ook voorlichting en training op maat en biedt ondersteuning bij het ontwikkelen en implementeren van non-discriminatie beleid. Verder verricht het bureau onderzoek naar de aard en omvang van discriminatie.

Inwoners van Zoeterwoude kunnen met hun klachten of vragen over discriminatie terecht bij het contactpunt Hollands Midden.

Contactpunt Hollands Midden

Oude Rijn 44 b/c, 2312 HG Leiden (alleen op afspraak)
tel.: (071) 512 09 03 of (0800) 321 86 86
e-mail: bureau@discriminatiezaken.nl

Kijk voor meer informatie ook op de website van bureau discriminatiezaken Hollands Midden: www.discriminatiezaken.nl.

Melden discriminatie

Bureau Discriminatiezaken Hollands Midden en Haaglanden