Lees voor

Cliëntenraad Participatiewet

De gemeente Zoeterwoude vindt het belangrijk dat bij het opstellen van regels over Werk en Inkomen de stem van cliënten wordt gehoord. Per 1 juli 2015 is daarom de cliëntenraad Participatiewet Zoeterwoude opgericht. De cliëntenraad Participatiewet is een onafhankelijk adviesorgaan dat de belangen behartigt van inwoners met een minimuminkomen.

De cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit in verband met door de gemeente voorgenomen beleid op het gebied van het Participatiewet, IOAW en IOAZ. De cliëntenraad kan ook voorstellen aandragen om de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van Werk en Inkomen verder te verbeteren en om eventuele problemen bij de uitvoering van de Participatiewet aan de orde te stellen.

Hoewel  de cliëntenraad  geen bevoegdheden heeft in individuele klachten, bezwaarschriften of andere zaken met betrekking tot een individuele persoon, kan de cliëntenraad een cliënt wijzen op de mogelijkheden die er zijn en indien nodig doorverwijzen.

Elk kwartaal heeft de cliëntenraad overleg met de wethouder. Daarnaast overleggen de leden regelmatig onderling. De cliëntenraad is namelijk een onafhankelijk adviesorgaan en bestaat uit burgers die behoren tot de doelgroep van de Participatiewet.

De cliëntenraad Participatiewet gemeente Zoeterwoude is te bereiken via het e-mailadres: clientenraadzoeterwoude@gmail.com .
U kunt dit e-mail adres gebruiken als u een vraag wilt stellen of als u een keer een afspraak wilt maken. Met uw vraag en gegevens zal vertrouwelijk worden omgegaan.