Heeft u een laag  inkomen? En zijn uw energiekosten hoger door de gestegen energieprijzen? En bieden de nieuwe maatregelen van het kabinet voor u onvoldoende oplossing? Dan kunt u bijzondere bijstand voor gestegen energiekosten aanvragen. Deze regeling is er voor inwoners van Zoeterwoude met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum. Hoeveel u krijgt, ligt aan uw verhoogd termijnbedrag, de hoogte van uw inkomen en uw vermogen. Kreeg u eerder een energietoeslag van ons? Dan brengen wij deze in mindering op de bijzondere bijstand. 

Voorwaarden

Voor de tijdelijke regeling bijzondere bijstand voor uw energiekosten gelden alle onderstaande voorwaarden:

  • u woont rechtmatig in Nederland;
  • u woont in Zoeterwoude;
  • u bent 18 jaar of ouder;
  • u hebt een maximaal inkomen tot 150% van het sociaal minimum (zie onderstaand overzicht);
  • u hebt te weinig vermogen om de kosten zelf te betalen (zie onderstaand overzicht);
  • u kunt aantonen dat u hoge energiekosten hebt door de gestegen energieprijzen.

Tabel van het netto inkomen tot 150% van het sociaal minimum

Met het netto inkomen bedoelen wij het inkomen wat u op uw rekening gestort krijgt. Uw toeslagen tellen wij niet mee als inkomen.

Inkomsten voor: 21 jaar tot pensioenleeftijd pensioenleeftijd
Alleenstaande € 1.574 € 1.747
Alleenstaande ouder € 2.019 € 2.130
Gezin € 2.243 € 2.367

Tabel maximaal vermogen

Vermogen voor: maximaal bedrag van het vermogen
Alleenstaand € 6.505
Alleenstaande ouder, gehuwd of samenwonend € 13.010

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente via het telefoonnummer 071-5806300.