Het kabinet streeft ernaar om via de gemeenten het eerste kwartaal van 2022 een aanvullende tegemoetkoming te geven voor de hogere energierekening. Deze extra energietoeslag moet nog uitgewerkt worden maar de contouren zijn wel bekend:

  • Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven de bijstandsnorm) krijgen eenmalig een extra energietoeslag van circa € 200.
  • Inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW en IOAZ ontvangen de toeslag automatisch van de gemeente.  
  • Andere inwoners met een laag inkomen kunnen zich, als de regeling verder uitgewerkt is in het eerste kwartaal 2022, melden bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente voor het indienen van een aanvraag. Houd deze webpagina daarom goed in de gaten!
  • Huishoudens die al eerder tegen financiële problemen aan lopen kunnen financiële hulp aanvragen. Bijvoorbeeld door een betaalregeling te treffen met de energieleverancier of door contact op te nemen met de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Lees meer informatie over de extra energietoeslag op Rijksoverheid.nl.