Heeft u een laag (midden) inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen is dit een toeslag van € 750 of € 1.400 netto per huishouden. Het is een tegemoetkoming voor de hogere energierekening als gevolg van de gestegen gasprijzen.

De eenmalige energietoeslag van € 750 per huishouden geldt voor een inkomen van 120 tot 130% van de bijstandsnorm*. De energietoeslag regeling wordt momenteel verder uitgewerkt. We verwachten dat de groep Zoeterwoudenaren met deze inkomensgrens recht gaan krijgen op de nieuwe regeling. Medio februari 2023 gaan we u hier via deze webpagina over informeren.

Heeft u vorig jaar al een energietoeslag ontvangen, dan komt u niet in aanmerking voor deze toeslag.

Onderstaand vindt u de inkomensgrenzen en voorwaarden om recht te hebben op de toeslag.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zoeterwoude als u:

 • energiekosten betaalt;
 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Zoeterwoude woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag (midden-)inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm.

*Inkomensgrenzen netto per maand, exclusief vakantietoeslag tot 130% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 1.360,75€ 1.513,71
Samenwonend/getrouwd€ 1.943,93€ 2.050,54

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

 • eerder in 2022 een energietoeslag heeft ontvangen;
 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
 • dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres in de gemeente heeft; of
 • anderszins geen energiekosten betaalt.

Naast het vergroten van de groep die recht heeft op een toeslag komt er een nieuwe regeling beschikbaar

Dit geldt voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook huishoudens die eerder in 2022 een energietoeslag hebben ontvangen komen hiervoor weer in aanmerking. De nieuwe energietoeslag 2023 wordt na verwachting medio juni/juli 2023 op deze webpagina bekend gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Loket, Zorg, Werk en Inkomen, via telefoonnummer 071-5806300.

Bovenstaande is onder voorbehoud van goedkeuring van het college, aan de tekst kunnen geen rechten ontleend worden.