Eenmalige energietoeslag 2023 voor lage (midden) inkomens

Dit najaar hebben wij als gemeente besloten opnieuw een energietoeslag te verstrekken. Heeft u een laag (midden) inkomen? Dan komt u mogelijk (weer) in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag 2023. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen is dit een toeslag van € 750 of € 1.300 netto per huishouden. Het is een tegemoetkoming voor de hogere kosten als gevolg van de gestegen energieprijzen.

U ontvangt automatisch de energietoeslag 2023 als u ook die van 2022 heeft ontvangen

Dit geldt alleen als uw inkomen onder de onderstaande inkomensgrenzen blijft en u in loondienst bent. Als dit zo is dan ontvangt u de energietoeslag 2023 vóór 31 december 2023 automatisch op uw rekening. U hoeft hiervoor niets te doen. Dit is ook het geval als u een gemeentelijke uitkering ontvangt of via de gemeente een collectieve zorgverzekering heeft. U ontvangt hierover van ons een brief. Heeft u de brief niet vóór 31 december 2023 ontvangen? Neem dan contact met ons op.

De hoogte van uw energietoeslag is afhankelijk van uw inkomen

 • De energietoeslag 2023 bedraagt € 1.300 voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm.

Inkomensgrenzen 2023 (geldend vanaf 1 juli 2023)

Inkomensgrenzen netto per maand, exclusief vakantietoeslag tot 120% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder € 1.386,95 € 1.547,72
Samenwonend/getrouwd € 1.981,34 € 2.101,70
 • De energietoeslag 2023 bedraagt € 750 voor huishoudens met een inkomen tussen de 120 - 130% van de bijstandsnorm.

Inkomensgrenzen netto per maand, exclusief vakantietoeslag 120 - 130% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling 21 jaar tot AOW-leeftijd Vanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder € 1.386,95 - € 1.502,53 € 1.547,72 - € 1.676,70
Samenwonend/getrouwd € 1.981,34 - € 2.146,46 € 2.101,70 - € 2.276,85

Heeft u wel een laag (midden) inkomen maar niet automatisch recht dien dan een aanvraag in

Onderstaand leest u wanneer wel of geen recht heeft op de energietoeslag 2023.

U heeft recht op de energietoeslag 2023 van de gemeente Zoeterwoude als u:

 • 21 jaar of ouder bent;
 • in de gemeente Zoeterwoude woont; en
 • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
 • een laag (midden-)inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm;
 • daadwerkelijk energiekosten betaalt.

U heeft geen recht op de energietoeslag 2023 als u:

 • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
 • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt of studeert maar geen studiefinanciering ontvangt maar hiervoor wel in aanmerking komt; of
 • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen) waarvoor u geen energiekosten betaalt; of
 • dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres in de gemeente heeft; of
 • anderszins geen energiekosten betaalt; of
 • als u de energietoeslag 2023 al van uw vorige woongemeente heeft ontvangen.

Heeft u recht op de energietoeslag na het lezen van de bovenstaande voorwaarden? Dien dan een aanvraag in via onderstaand online aanvraagformulier. (Wij raden aan om het bestand in Adobe Reader te openen).

Mocht u liever de aanvraag willen uitprinten, schriftelijk invullen en ondertekend? Dan kan dit uiteraard ook. U mag de brief opsturen naar het gemeentehuis van Zoeterwoude (Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude) onder vermelding van Energietoeslag 2023.

Voor meer informatie of vragen kunt u telefonisch contact opnemen met het Loket, Zorg, Werk en Inkomen, via telefoonnummer 071-580 63 00.

Bovenstaande is onder voorbehoud, aan de tekst kunnen geen rechten ontleend worden.