Heeft u een laag (midden) inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige energietoeslag. Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen is dit een toeslag van € 750 of € 1.400 netto per huishouden. Het is een tegemoetkoming voor de hogere energierekening als gevolg van de gestegen gasprijzen.

De eenmalige energietoeslag van € 750 per huishouden geldt voor huishoudens met een inkomen van 120 tot 130% van de bijstandsnorm. De eenmalige energietoeslag van € 1.400 geldt voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm die niet eerder de energietoeslag hebben ontvangen.

Onderstaand vindt u de inkomensgrenzen en voorwaarden om recht te hebben op de toeslag.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente Zoeterwoude als u op 1 december 2022:

  • 21 jaar of ouder was;
  • in de gemeente Zoeterwoude woonde en nog steeds woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning had en nog steeds heeft;
  • daadwerkelijk energiekosten betaalde; en
  • een laag (midden-)inkomen had. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 130% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm, gerekend over de maand november 2022 bij een vast inkomen.

Inkomensgrenzen netto per maand, exclusief vakantietoeslag tot 130% van de bijstandsnorm

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdAOW leeftijd of ouder
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 1.360,75€ 1.513,71
Samenwonend/getrouwd€ 1.943,93€ 2.050,54

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 december 2022:

  • 18, 19 of 20 jaar oud was; of
  • student was en studiefinanciering (WSF 2000) ontving; of
  • in een instelling woonde (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • dak- of thuisloos was en alleen een briefadres in de gemeente had; of
  • anderszins geen energiekosten betaalde.

U heeft ook geen recht als u eerder van ons een energietoeslag heeft ontvangen.

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag dan de energietoeslag aan. Dat kunt u doen door het onderstaande aanvraagformulier volledig in te vullen en te verzenden.

Aanvraagformulier gewijzigde eenmalige energietoeslag

Het aanvraagformulier kunt u vervolgens per mail versturen naar: f.toet@zoeterwoude.nl. Benoem in de onderwerpsregel dat het gaat om een Aanvraag energietoeslag 2022. Ook kunt u de aanvraag doen via post. Dit mag naar het volgende adres verstuurd worden:

Gemeente Zoeterwoude
t.a.v. team Werk en Inkomen
Noordbuurtseweg 27
Postbus 34
2380 AA in Zoeterwoude

Naast het vergroten van de groep die recht heeft op een toeslag komt er een nieuwe regeling beschikbaar

Dit geldt voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. Ook huishoudens die eerder in 2022 een energietoeslag hebben ontvangen komen hiervoor weer in aanmerking. De nieuwe energietoeslag 2023 wordt na verwachting medio juni/juli 2023 op deze webpagina bekend gemaakt.

Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het Loket, Zorg, Werk en Inkomen, via telefoonnummer 071-5806300.

Bovenstaande is onder voorbehoud van goedkeuring van het college, aan de tekst kunnen geen rechten ontleend worden.