Heeft u een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag van € 800 netto per huishouden! Dit is een tegemoetkoming voor de hogere energierekening als gevolg van de gestegen gasprijzen.

U heeft recht op de energietoeslag van de gemeente  Zoeterwoude als u

  • 21 jaar of ouder bent;
  • in de gemeente Zoeterwoude woont; en
  • een geldig Nederlands identiteitsbewijs of een geldige verblijfsvergunning heeft; en
  • een laag inkomen heeft. Dit is een inkomen dat niet hoger is dan 120% van de voor u toepasselijke bijstandsnorm. Hieronder vindt u de inkomensgrenzen.

Inkomensgrenzen netto per maand, exclusief vakantietoeslag

Gezinssamenstelling21 jaar tot AOW-leeftijdVanaf AOW-leeftijd
Alleenstaand/alleenstaande ouder€ 1.256,08€ 1.397,27
Samenwonend/getrouwd€ 1.794,40€ 1.892,81

U heeft geen recht op de energietoeslag als u:

  • 18, 19 of 20 jaar oud bent; of
  • student bent en studiefinanciering (WSF 2000) ontvangt; of
  • in een instelling woont (zorg- of verpleeginstelling of instelling voor beschermd of begeleid wonen); of
  • dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres in de gemeente heeft.

Voldoet u aan de voorwaarden? En geldt geen van bovenstaande situaties voor u? Vraag dan de energietoeslag aan!

Hieronder vindt u het aanvraagformulier. Vul deze volledig in, voeg de bewijsstukken bij en vergeet niet uw handtekening te plaatsen. Heeft u een partner dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen! U kunt de aanvraag indienen bij de heer F. Toet, consulent Werk en Inkomen, via f.toet@zoeterwoude.nl. Voor nadere informatie kunt u ook telefonisch contact opnemen met de heer Toet, via telefoonnummer 071-5806300.

Zelfstandig ondernemers komen ook in aanmerking voor de eenmalige energietoeslag

Voor zelfstandig ondernemers geldt dat het definitieve (jaar)inkomen pas na afloop van het boekjaar kan worden vastgesteld. Bent u zelfstandig ondernemer en verwacht u dat uw inkomen lager blijft dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm, doe dan een aanvraag. U krijgt de energietoeslag dan toegekend in de vorm van een renteloze lening. Na afloop van het boekjaar wordt getoetst aan de hand van de jaarcijfers of u daadwerkelijk recht had en of de lening omgezet kan worden in een bedrag om niet (=gratis). Heeft u alsnog geen recht dan kunt de lening in termijnen terugbetalen.