Lees voor

Speelterreinen

In de gemeente Zoeterwoude zijn 44 formele speellocaties aangelegd. In juni 2015 is door de gemeenteraad nieuw speelruimtebeleid vastgesteld. Het beleidsplan spelen 2015-2024 beschrijft op welke manier gemeente Zoeterwoude met de speelruimte in het openbare gebied wil omgaan. 

Het beleid is uitgewerkt tot concrete plannen per speelplek. Deze plannen zijn te vinden in bijlage 4 van het beleidsplan spelen: actielijst per speelplek.
Sommige speelplekken zullen worden opgeknapt, andere speelplaatsen worden omgevormd naar informele pleintjes of groenvoorziening. Ook is het wenselijk dat per wijk er verschillende types speelplekken voorkomen en er voldoende variatie is. De bedoeling van het speelruimtebeleid is dat het aantal en de inrichting van de speelplaatsen beter wordt afgestemd op de doelgroep, de kinderen die in de buurt wonen.

Daarnaast zal ook de openbare ruimte beter bespeelbaar worden gemaakt. Dit noemen we informele speelruimte. In sommige wijken is de informele speelruimte erg beperkt, door bijvoorbeeld parkeerdruk of een intensieve bebouwing. Speelroutes maken het mogelijk om formele en informele speelplekken op een speelse, maar vooral veilige manier met elkaar te verbinden. Het maken van speelroutes wordt per wijk opgepakt en zo mogelijk geïntegreerd in renovatieplannen voor de openbare ruimte.

Hieronder kunt u het beleidsplan Spelen Zoeterwoude en de bijlagen in pdf downloaden.


Documenten