Lees voor

Speelse oversteekplaats Nassaulaan

In Rijnegom in Zoeterwoude is voldoende ruimte voor spelen (bijv. op de stoepen, in de speeltuintjes, in de groenstrook Nassaupad enz.) Hoewel de Nassaulaan veilig is, ervaren sommige kinderen en ouders deze straat als een barrière. De gemeente wil graag kinderen helpen om de speelplaatsen en het openbaar groen aan beide zijden van de Nassaulaan zelfstandig te kunnen bereiken. Daarom worden een tweetal speelse oversteken aangebracht.

De functie is om automobilisten te attenderen op overstekende kinderen. In de bestrating worden witte stenen aangebracht en in de stoep een aantal blauwe tegels en een tegel met “stop aan de stoeprand”. De oversteken worden bij de uitgangen van het Nassaupad aangebracht (dat is ter hoogte van Nassaulaan 38 en 128.

Overige speelse oversteken

Komende jaren zullen er (waar nodig) meer van deze speelse oversteken worden aangelegd op diverse plekken in Zoeterwoude. De exacte locaties per wijk moeten nog worden uitgewerkt.
ontwerp speelse oversteken