Lees voor

Speelplaats Zwanenbloemlaan/ Boterbloemlaan

Najaar 2015 is gemeente Zoeterwoude in navolging van de plannen aan de slag gegaan met de speelplaats aan de Zwanenbloemlaan en de Boterbloemlaan in Zoeterwoude. Het beleidsplan 'Spelen 2015' geeft speelplaats Zwanenbloemlaan de potentie van buurtspeelplaats. Dit betekent dat bij de herinrichting van de speelplaats rekening wordt gehouden met de leeftijdsklasse 4-9 jaar zodat de speelplaats een aangename speelplek en ontmoetingsplek wordt voor alle kinderen uit de wijk. Speelplaats Boterbloemlaan  zal worden omgevormd naar een pleintje of groenvoorziening, zonder speeltoestellen.

Enquête

Voorafgaand aan de planvorming is er een enquête opgesteld aan de buurt. In deze enquête hebben omwonenden en gebruikers (kinderen) hun input geleverd voor het te kiezen nieuwe toestel en eventuele aanpassingen aan de speelplaats (het plein). U kunt de resultaten van de enqête online bekijken.

Inloopmiddag en resultaten

Op 24 november 2015 is er een inloopmiddag in de Klaverhal georganiseerd waarop de plannen zijn voorgelegd aan de buurt. Een samenvatting van de reacties van de bezoekers:

Zwanebloemlaan

Het concept-ontwerp van ontmoetingsplein Zwanebloemlaan werd over het algemeen positief ontvangen. De meerderheid was enthousiast over de nieuwe beplanting en het voorgestelde klimtoestel. De vogelnestschommel viel bij de meeste kinderen in de smaak. Ook werd opgemerkt dat de jeu de boules baan weinig gebruikt zou worden en dat men deze ruimte liever zou willen inrichten voor de kinderen, bijvoorbeeld met doeltjes, een veerwip of andere toestellen voor peuters.

Naar aanleiding van de reacties op de inloopavond heeft de gemeente besloten om het voorstel voor het groen, het klimtoestel en de vogelnestschommel ongewijzigd te laten. Naar aanleiding van de vraag om extra toestellen voor peuters, wordt de bestaande veerwip herplaatst en wordt een springpad (waaraan kinderen zich kunnen meten aan dieren) geschilderd op de bestrating. De jeu de boulesbaan wordt behouden. Omdat het plein ook een ontmoetingsfunctie heeft voor jong en oud, wil de gemeente de buurtbewoners deze activiteit niet ontnemen. Het ontwerp voor het speelplein aan de Zwanebloemlaan is nu definitief en is te vinden in de bijlage. De uitvoering staat gepland in april 2016. Direct omwonenden zullen worden ingelicht als de uitvoering van het werk zal worden opgestart.

Boterbloemlaan

Over het ontwerp van het speelpleintje zonder toestellen, maar met gekleurde lijnen en zitpoefs, waren de meningen verdeeld. Er zijn zowel positieve als negatieve reacties binnengekomen. Een groep direct aanwonenden gaf aan niets te zien in de plannen om de bestaande toestellen te verwijderen. Men gaf aan dat er nog veel gebruik wordt gemaakt van deze speeltuin. Ook was men bang dat de nieuwe inrichting hangjongeren zou aantrekken.

De reactie van de gemeente: Omdat de direct aanwonenden zoveel waarde hechten aan de speelplaats wordt de herinrichting van het speelplaatsje enkele jaren uitgesteld, zodat de toestellen voorlopig nog gewoon gebruikt kunnen worden. Als de toestellen aan vervanging toe zijn, wordt met de direct omwonenden contact gezocht om hun wensen te inventariseren voor de nieuwe inrichting. Er komen echter geen nieuwe toestellen meer terug.

Opening pleintje Zwanebloemlaan

Woensdag 18 mei wordt het pleintje op de Zwanebloemlaan geopend. Omwonenden ontvangen hiervoor een uitnodiging.


Ontwerp Zwanebloemlaan