Lees voor

Realisatie Recreatief Transferium

Ontwikkeling en realisatie

Vanaf 2008 heeft gemeente Zoeterwoude gewerkt aan de wens om een goede recreatieve (overstap) voorziening voor bezoekers van (de rand van) het Groene Hart te creëren. Het project Recreatief Transferium is voortgekomen uit het Uitvoeringsprogramma Groene Hart (Stuurgroep Groene Hart) en dan met name de wens van de Stuurgroep om een recreatief routenetwerk te realiseren met gebiedspoorten aan de rand van het Groene Hart.

Op 30 september 2010 werd door de gemeenteraad van Zoeterwoude groen licht gegeven voor de ontwikkeling van een Recreatief Transferium bij de carpoolplaats aan de Papeweg. Daarnaast werd door de raad ingestemd met de Visie Recreatief Transferium.

Ideeënwedstrijd

Om zoveel mogelijk goede ideeën te verzamelen voor het Recreatief Transferium organiseerde de gemeente Zoeterwoude een ideeënwedstrijd. Met deze wedstrijd werd de markt uitgedaagd om met creatieve ideeën te komen voor het realiseren van het Recreatieve Transferium. Alle ingediende plannen werden door een breed georiënteerde jury beoordeeld. In eerste instantie zou de gemeente Zoeterwoude de plannen gebruiken voor het vervolgtraject, de ontwikkelcompetitie.
Omdat de grondeigenaren gebruik wilden maken van hun recht op zelfrealisatie werd door de gemeente geen ontwikkelcompetitie meer uitgeschreven. De door de gemeenteraad vastgestelde kaders voor de ontwikkelcompetitie vormden nu de basis voor de planvorming van het Recreatief Transferium.

Op 23 maart 2012 ondertekenden de gemeente, de grondeigenaren en hun ontwikkelingspartner een samenwerkingsovereenkomst. Met deze ondertekening werd een  startsein gegeven voor verdere werkzaamheden. Door de projectontwikkelaar werd Raak Architecten uit Leiden gevraagd het ontwerp voor een duurzaam gebouw uit te werken.

Op initiatief van de projectontwikkelaar en een van de beoogde ondernemers van het Recreatief Transferium, Gemma Breedijk, en met assistentie vanuit de gemeente, werd in april 2013 door twintig kinderen uit Zoeterwoude meegedacht over de ontwikkeling van de natuurspeeltuin. Aan de hand van de voorstellen van de Zoeterwoudse jeugd is door Bureau Sybolt Meindertsma de Speeldernis ontwikkeld.

In de zomer van 2013 werd gestart met de realisatie van de gebouwen en het buitengebied van het Recreatief Transferium. In oktober van hetzelfde jaar opende het restaurant haar deuren, in december gevolgd door de winkel met streekproducten.

Subsidies en financiering

Het Recreatief Transferium is tot stand gekomen met subsidies van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Europese Unie), het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de provincie Zuid-Holland en Holland Rijnland.

Hier vindt u een overzicht van de betrokken organisaties.

POP Subsidie

"Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland."

Logo provincie Zuid-Holland Logo ministerie van Economische Zaken

logo Holland Rijnland

De aanleg van het hoofd- en bijgebouw is gefinancierd middels zelfrealisatie door ontwikkelaar Euraco en de grondeigenaren.

Opening Recreatief Transferium

Op donderdag 10 april 2014 openden gedeputeerde Han Weber van de provincie Zuid-Holland, wethouder Mirjam AteĊŸ-Snijdewind van Zoeterwoude en Tjerk Bruinsma, portefeuillehouder natuur en landschap van Holland Rijnland het nieuwe Toeristische Overstappunt (TOP) en het Recreatief Transferium Zoeterwoude.