Lees voor

Duurzaam ondernemen

De afdeling Bedrijven van de Omgevingsdienst West-Holland houdt zich vooral bezig met vergunningverlening en handhaving. Zo zorgen zij dat bedrijven zich houden aan de regels van de Wet milieubeheer. Maar ze proberen het bedrijfsleven ook te stimuleren om duurzaam te ondernemen.

Milieuprestatie

Een belangrijk onderdeel van duurzaam ondernemen is de milieuprestatie van bedrijven. U moet dan denken aan aspecten als milieuzorg, schoner produceren, duurzame technologie en ketenbeheer.

De Omgevingsdienst West-Holland stimuleert bedrijven te werken aan een optimale milieuprestatie. Periodiek beoordelen zij bedrijven daarop. Om de milieuprestatie vorm te geven stellen zij tijdens de controle onderwerpen als energieverbruik en afvalscheiding aan de orde, leggen zij indien nodig nadere eisen op en passen wij eventueel vergunningen aan. Bedrijven zijn verplicht ons hun energie-en waterverbruik te tonen. Als het energieverbruik een bepaalde norm overschrijdt, verplichten zij bedrijven om een energiebesparingsplan op te stellen.

Duurzaam Bouwloket

De Omgevingsdienst West Holland en de gemeenten uit de regio Holland Rijnland, waaronder Zoeterwoude, hebben een Duurzaam Bouwloket opgezet. Het Duurzaam Bouwloket informeert en adviseert inwoners en ondernemers over energiebesparingsmogelijkheden en subsidies voor duurzaam wonen. Wilt u als ondernemer meer over dit loket weten? Stuur dan een e-mail naar info@duurzaambouwloket.nl.

Informatie

Meer weten over Duurzaam Ondernemen? Kijk op www.duurzaam-ondernemen.nl.