Lees voor

Contact

Bedrijfscontactfunctionaris gemeente

Elke ondernemer heeft wel eens te maken met de plaatselijke overheid. De gemeente streeft naar een optimaal contact met het plaatselijk bedrijfsleven en heeft hiervoor Ton Orleans als bedrijfscontactfunctionaris (tevens beleidsmedewerker economische zaken) aangesteld.

De bedrijfscontactfunctionaris is bij de gemeente Zoeterwoude het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Hij kan u informeren en u zonodig wegwijs maken binnen de gemeente naar de juiste afdeling of contactpersoon. De  bedrijfscontactfunctionaris onderhoudt contact met diverse ondernemersverenigingen en andere bedrijfsgerelateerde instellingen. Ook legt de bedrijfscontactfunctionaris regelmatig bedrijfsbezoeken af samen met het college van burgemeester en wethouders.

De heer T. Orleans is op werkdagen (ma t/m do) te bereiken op tel. 071-5806317 of per e-mail: a.b.m.orleans@zoeterwoude.nl

Infodesk bedrijventerreinen provincie

Met behulp van de infodesk bedrijventerreinen Provincie Zuid-Holland kunt u actuele gegevens over Zuid-Hollandse bedrijventerreinen zoeken en vergelijken. De infodesk biedt u een digitale route naar vestigingslocaties voor bedrijven in Zuid-Holland. Mede dankzij de bijdrage van de Zuid-Hollandse gemeenten die hun gegevens regelmatig actualiseren, is de Infodesk een waardevol zoek- en beleidsinstrument dat veel vragen van bestuurders, ambtenaren, bedrijven en startende ondernemers kan beantwoorden.

Ondernemersplein

Op het Ondernemersplein staat alle informatie van de (semi-)overheid die u nodig heeft om te ondernemen. Ondernemersplein is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken samen met de Kamer van Koophandel, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Belastingdienst.

Omgevingsdienst West-Holland

De Omgevingsdienst West-Holland werkt vooor diverse gemeenten, waaronder Zoeterwoude, en voor de provincie Zuid-Holland. De afdeling Bedrijven van de Omgevingsdienst West-Holland houdt zich vooral bezig met vergunningverlening en handhaving. Maar de Omgevingsdienst stimuleert ook het bedrijfsleven om duurzaam te ondernemen. Alle informatie hierover vindt u op de website van de Omgevingsdienst West-Holland .