Lees voor

Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein is een initiatief van de gemeente Zoeterwoude, de Vereniging BIZ Grote Polder en ondernemers van bedrijventerrein Grote Polder met als doel het bedrijventerrein Grote Polder duurzamer, groener, kleurrijker en levendiger te maken voor werknemers, bewoners en passerende recreanten. Om dit te bereiken worden delen van het bedrijventerrein op een meer natuurlijke wijze ingericht en beheerd, zodat herkenbare routes ontstaan en groene plekken onderling worden verbonden voor flora en fauna.

Om welke delen gaat het?

De delen van bedrijventerrein Grote Polder die op natuurlijke wijze heringericht worden zijn: de gemeentelijke groenstroken langs de Industrieweg, Nijverheidsweg/ Energie- weg, de zogenaamde 'multi-purpose' stroken die in gemeenschappelijk beheer zijn bij de ondernemers en minimaal zes bedrijfskavels van deelnemende ondernemers.

Wanneer gaat wat gebeuren?

Op 1 juni 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van de BIZ Grote Polder ingestemd met het definitieve ontwerp voor het herinrichtingsplan Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein Grote Polder. Het college van Zoeterwoude heeft op 31 mei ingestemd met het plan, opgesteld door buro Lubbers Landschapsarchitecten. Op 20 februari 2017 is aannemer Vermeulen uit Benthuizen gestart met de uitvoeringswerkzaamheden.

Contact

  • Gemeente Zoeterwoude: projectleider mevrouw L. Gips-Heintz, tel. 071-5806300
  • Vereniging BIZ Grote Polder: www.bizgrotepolder.nl

Wie zijn betrokken?

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein  is een initiatief van de Vereniging BIZ Grote Polder en de gemeente Zoeterwoude. Diverse ondernemers doen mee met de herinrichting op hun bedrijfskavel.

Het project maakt ook onderdeel uit van de Groene Cirkel Bijenlandschap, waarin een groot aantal partijen samen werkt aan een bijenlandschap in het Land van Wijk en Wouden. Ander beheer en een bijvriendelijke inrichting moeten zorgen voor een netwerk van verbindingen met voldoende voedsel en nestgelegenheid voor bestuivende insecten. De Groene Cirkel Bijenlandschap is voortgekomen uit Groene Cirkels, het samenwerkingsverband van Heineken, provincie Zuid-Holland en kennisinstituut Alterra Wageningen UR, gericht op een klimaatneutrale Heineken-brouwerij, een duurzame economie en een aangename leefomgeving in de regio Zoeterwoude.

Meer interessante links

Bijdragen

Het project Boeiend Bloeiend Bedrijventerrein wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de provincie Zuid-Holland, Leidse Ommelanden en Holland Rijnland.

 logo provincie Zuid-Holland  Logo Leidse Ommelanden Regio Holland Rijnland 

Nieuwsberichten

Archief