Lees voor

Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Op verzoek van de ondernemers, verenigd in de Coöperatie Park Management Grote Polder (PMGP), heeft de gemeente haar medewerking verleend aan het instellen van een Bedrijven Investeringszone (BIZ) op Bedrijventerrein Grote Polder.

Een BIZ is een afgebakend gebied, in dit geval Bedrijventerrein Grote Polder, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving. De activiteiten van een BIZ zijn aanvullend op die van de gemeente. Bij voldoende draagvlak betalen alle ondernemers mee. De gemeente stelt hiervoor een heffing in en keert de opbrengst uit aan de vereniging die de activiteiten namens de ondernemers uitvoert.

De wijze waarop een BIZ wordt ingesteld is vastgelegd in de Wet BIZ.. Conform de Wet BIZ heeft de gemeente, in nauw overleg met de betrokken ondernemers, een verordening opgesteld waarin de regels van de BIZ Grote Polder zijn vastgelegd. U kunt ook de kaart bij de verordening bekijken.

De BIZ is vanaf het belastingjaar 2011 ingevoerd. Vanaf 2012 wordt de belasting via de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland opgelegd aan de betreffende bedrijven. Meer informatie treft u aan op de website van de BSGR.

Volgens Wet moet een BIZ elke vijf jaar worden verlengd. Daarom heeft de gemeenteraad voor de periode 2016-2020 een nieuwe verordening BIZ vastgesteld. In overleg met de Vereniging BIZ Grote Polder zijn daarbij enkele wijzigingen aangebracht ten opzichte van de huidige verordening. Die wijzigingen hebben betrekking op de begrenzing van de BI-zone, de hoogte van de bijdragen en de wijze waarop die worden vastgesteld. Bij voldoende draagvlak onder de ondernemers, gaat de vernieuwde BIZ per 1 januari 2016 in.

Documenten