Lees voor

Waarmerk Drempelvrij

Certificaat Drempelvrij

Het certificaat geeft aan dat de website www.zoeterwoude.nl voldoet aan de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl.

Dit betekent dat de website toegankelijk is voor iedereen, inclusief mensen met een visuele, auditieve, verstandelijke of motorische handicap. Ook senioren, mensen met kleurenblindheid, mensen met dyslexie en mensen die Nederlands als tweede taal spreken hebben baat bij een toegankelijke website.

Webrichtlijnen

Een toegankelijke website voldoet aan een set van ijkpunten van de zogenoemde webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn opgesteld door het Rijk en aan de hand daarvan kan een website worden getoetst. Het groene logo van Drempelvrij op de homepage van de website toont aan dat de gemeente voldoet aan het waarmerk.

Een inspectie kan plaatsvinden op drie niveaus. Bij de eerste twee niveaus gaat het over de toegankelijkheid van een website. Bij het derde niveau, de Webrichtlijnen, wordt naast toegankelijkheid ook op kwaliteitsaspecten geïnspecteerd. Dit niveau is verplicht voor alle overheidswebsites.

Inspectie

Om in aanmerking te komen voor het waarmerk drempelvrij moet een website getoetst op toegankelijkheid door een officiële inspectie-instelling. De website van de gemeente Zoeterwoude is getoetst door Qualityhouse (vanaf 15 april 2014 onderdeel van Centric). Op Centric.eu kunt u het certificaat van toegankelijkheid van de gemeente Zoeterwoude bekijken.

Deelonderzoek

De digitale formulieren van onze website zijn buiten de keuring gelaten (deelonderzoek). Op dit moment wordt er gewerkt aan digitale formulieren die voldoen aan de webrichtlijnen.

Logo Drempelvrij

Het logo Drempelvrij op de gemeentelijke website maakt direct zichtbaar dat de website voldoet aan het Waarmerk Drempelvrij.nl.