Zwethof

Impressie programmatische invulling plan Zwethof

Welke locatie?

Het project Zwethof is in 2005 gestart met grondaankoop. De locatie omvat circa 10 ha agrarische grond grenzend aan Swetterhage.

Bekijk de locatie op de kaart

Wat komt er?

Het project Zwethof kent een lange voorgeschiedenis. In februari 2017 is een nieuw plan gepresenteerd: Zwethof 3.0. In dit plan is ruimte voor maximaal 44 woningen. Daarnaast is ook zeer veel ruimte voor een natuurlijke inrichting, water, spelen en zal een deel van de grond de agrarische bestemming behouden. Met dit project wil de gemeente ook handen en voeten geven aan haar duurzaamheidsdoelstellingen en worden de woningen en omgeving op diverse manieren duurzaam gebouwd (o.a. gasloos en energieneutraal), aangelegd en ingericht.

Op 9 februari 2017 organiseerde de gemeente een informatieavond over plan Zwethof 3.0. Op 23 maart 2017 is het Plan van Aanpak met het concept-stedenbouwkundig plan Zwethof door de gemeenteraad vastgesteld.

Inrichtingsplan openbare ruimte

Door bureau Feddes-Olthof is het het Inrichtingsplan openbare ruimte opgesteld. In dit plan, nog concept, staat beschreven hoe we met het groen, de wegen, het water etc. om willen gaan. Bekijk het concept inrichtingsplan openbare ruimte.

Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Zwethof

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan voor het bouwproject Zwethof op 6 september 2018 vastgesteld.

Meer informatie over het bestemmingsplan vindt u in: het nieuwsbericht van 21 februari 2019

Meer informatie

  • Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer R. Riethoven, projectleider gemeente, tel. 071-5806300
  • Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in het project Zwethof? Stuur een e-mail naar zwethof@zoeterwoude.nl met als onderwerp 'informatie Zwethof'. U ontvangt dan regelmatig bericht over de planning, procedures en verloop van het project.
  • Belangstellenden voor de toekomstige woningbouw kunnen zich aanmelden bij projectontwikkeiaar AM per e-mail: caroline.vredebregt@am.nl
  • Zie ook de projectwebsite van AM: www.woneninzwethof.nl

Overige documenten