Veelgestelde vragen verkiezingen Provinciale Staten en Waterschap 20 maart 2019

Op woensdag 20 maart 2019  kan in Zoeterwoude gestemd worden voor de leden van Provinciale Staten en de leden van het algemeen bestuur van het waterschap Rijnland.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op Rijksoverheid.nl. Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Zoeterwoude en de antwoorden daarop.


Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 6 maart 2019.


Mag ik stemmen?

U mag uw stem uitbrengen bij de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten als u:

 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van een gemeente in Zuid-Holland (gemeente Zoeterwoude);
 • de Nederlandse nationaliteit hebt.

U mag uw stem uitbrengen voor de leden van het algemeen bestuur van het waterschap als u:

 • op 20 maart 2019 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (4 februari 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Zoeterwoude;
 • de Nederlandse nationaliteit hebt of die van één van de andere EU-lidstaten;
 • een andere nationaliteit hebt dan van een EU-lidstaat en gedurende 5 jaar onafgebroken legaal in Nederland verblijft.

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur, in het gemeentehuis. Neem uw identiteitsbewijs mee. Uw oude stempas wordt dan ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.


Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas of stempassen
 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de verkiezingen ook als een geldig document beschouwd.

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, zoals bijvoorbeeld een NS-abonnement.


Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

Ja, maar dit kan alleen als iemand u een schriftelijke volmacht geeft.


Waar kan ik stemmen?

In de gemeente Zoeterwoude zijn 6 stembureaus. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt, maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in Zoeterwoude:

 1. Gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27, Zoeterwoude-Dorp
 2. WIJdezorg Emmaus,  Bennebroekweg 2, Zoeterwoude-Dorp
 3. Muziekcentrum, Schenkelweg 6, Zoeterwoude-Dorp
 4. Buurthuis de Weipoort, Weipoortseweg 92a, Zoeterwoude-Weipoort
 5. De Eendenkooi, Kooikersplein 1, Zoeterwoude-Rijndijk
 6. Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude-Rijndijk

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen.

U kunt iemand machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen). Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 • Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 • Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd.

 • Voor de verkiezing van Provinciale Staten moet degene die u machtigt in de provincie Zuid-Holland  wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.
 • Voor het Waterschap moet de gemachtigde in het gebied van Waterschap Rijnland wonen en ook kiesgerechtigd zijn.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met onderstaand formulier. Deze stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 4 februari 2019  woonde.

Aanvraagformulier om iemand te machtigen om te stemmen.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemeente  moet het verzoekschrift uiterlijk 15 maart 2019 hebben ontvangen. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Intrekken schriftelijke volmacht

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten per verkiezing of referendum aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.


Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 20 maart in het buitenland en staat u ingeschreven in Zoeterwoude? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:


Mogen kiezers met een beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag dus ook niet.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.


Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.


Waarop kan ik stemmen?

Uiterlijk 18 maart 2019 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen.


Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord.
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Plak niet over andere affiches heen.
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen. Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

 • Rotonde Hoge Rijndijk/Oranjelaan, Zoeterwoude Rijndijk
 • Watertje, in het centrum van Zoeterwoude Dorp

Regels voor banners:

Deze worden alleen gedoogd tijdelijk voor de duur van één week bij Watertje, Santhorstweg en Oranjelaan. Voorwaarde is dat ze geen belemmering vormen voor het verkeer.

Regels voor Billboards:

Dit zijn vaste objecten en voor het plaatsen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket.


Meer informatie

Heeft u vragen over de gemeenteraadsverkiezingen of het referendum?

Bel ons op: 071-5806300 of mail ons via: verkiezingen@zoeterwoude.nl.