Veelgestelde vragen verkiezing Europees Parlement 20 maart 2019

Op donderdag 23 mei 2019  kan in Zoeterwoude gestemd worden voor de Nederlandse leden van het Europese Parlement. In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op Rijksoverheid.nl.

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Zoeterwoude en de antwoorden daarop.


Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas voor 9 mei  2019. Voor 20 mei 2019 ontvangt u de kandidatenlijsten.


Mag ik stemmen?

U mag in Zoeterwoude uw stem uitbrengen bij deze verkiezing als u:

 • op 23 mei 2019 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht;
 • op de peildatum kiesgerechtigdheid (9 april 2019) staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) van Nederland;
 • de Nederlandse nationaliteit óf de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie hebt en zich laat registreren bij de gemeente met een Y-32 formulier.

Ik heb geen stempas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot woensdag 22 mei 2019, 12.00 uur, in het gemeentehuis. Neem uw identiteitsbewijs mee. Uw oude stempas wordt dan ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden. Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.


Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas of stempassen;
 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dit wordt voor de verkiezingen van het Europees Parlement ook als een geldig document beschouwd.

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, zoals bijvoorbeeld een NS-abonnement.


Mijn identiteitsbewijs is langer dan 5 jaar verlopen. Kan ik toch stemmen?

U kunt dan niet zelf stemmen, maar wel iemand een schriftelijke volmacht geven.


Waar kan ik stemmen?

In de gemeente Zoeterwoude  zijn er op 23 mei 4 stembureaus. Op uw stempas staat een stembureau bij u in de buurt, maar u mag ook stemmen in één van de andere stembureaus in Zoeterwoude:

 • Gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27, Zoeterwoude-Dorp
 • WIJdezorg Emmaus,  Bennebroekweg 2, Zoeterwoude-Dorp
 • Buurthuis de Weipoort, Weipoortseweg 92a, Zoeterwoude-Weipoort
 • De Eendenkooi, Kooikersplein 1, Zoeterwoude-Rijndijk

Let op!

Stembureau Muziekcentrum en stembureau De Goede Herderkerk zijn niet open op 23 mei 2019.


Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Voor deze verkiezingen kunt u in alle stembureaus van de gemeente Zoeterwoude stemmen. Om uw stem in een andere gemeente in Nederland uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig. Vraag deze aan:

 • schriftelijk tot en met 20 mei. Aanvraagformulier 'Verzoek om kiezerspas (model K 6)
 • in het gemeentehuis, tot woensdag 22 mei, 12.00 uur. Neem daarvoor uw identiteitsbewijs en stempas mee.

Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen.

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen. Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmachtstemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.
 3. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Hiermee kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd. Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met onderstaand formulier. Deze stuurt u naar de burgemeester van de gemeente waar u op 9 april 2019 woonde. Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Formulier: 'Verzoek om bij volmacht te stemmen (model L 8)'

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemeente moet het verzoekschrift uiterlijk 20 mei 2019 hebben ontvangen. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 2 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd, mag maximaal 2 volmachten per verkiezing of referendum aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.


Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 23 mei in het buitenland en staat u ingeschreven in Zoeterwoude? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen. Een andere kiezer machtigen kan op 2 manieren:


Mogen kiezers met een beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag dus ook niet. De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.


Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, kiest zelf een persoon uit die hem of haar helpt. Dit kan ook een lid van het stembureau zijn.


Waarop kan ik stemmen?

Voor 20 mei 2019 krijgt u een overzicht van de kandidatenlijst van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen.


Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord;
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter);
 • Plak niet over andere affiches heen
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen. Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

 • Rotonde Hoge Rijndijk/Oranjelaan, Zoeterwoude Rijndijk;
 • Watertje, in het centrum van Zoeterwoude Dorp.

Regels voor banners

Deze worden alleen gedoogd tijdelijk voor de duur van één week vanaf 1 week vóór de verkiezingsdag bij Watertje, Santhorstweg en Oranjelaan. Voorwaarde is dat ze geen belemmering vormen voor het verkeer.

Regels voor Billboards

Dit zijn vaste objecten en voor het plaatsen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket.


Meer informatie

Heeft u vragen over de  verkiezing?

Bel ons op: 071-5806300 of mail ons via: verkiezingen@zoeterwoude.nl.