Stemmen voor de verkiezing van het Europees Parlement als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan kunt u alsnog stemmen voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees parlement, als u de nationaliteit heeft van een andere lidstaat van de Europese Unie. U moet dan ook als inwoner geregistreerd staan bij de gemeente.

U moet dan

  • op dinsdag 9 april 2019, de dag van de kandidaatstelling, uw werkelijke woonplaats in Nederland hebben;
  • op donderdag 23 mei 2019, de dag van de stemming, 18 jaar of ouder zijn en
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht in Nederland of in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Het verzoekt tot registratie (model Y 32) vindt u hieronder in de bijlage. Als u zich eenmaal als kiezer registreert, blijft u geregistreerd zolang u als inwoner staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Het formulier moet uiterlijk dinsdag 9 april 2019, ingeleverd worden bij uw woongemeente. Verzoeken die na deze datum worden ontvangen, gelden pas voor de volgende verkiezing.

Voor meer informatie kunt u mailen naar verkiezingen@zoeterwoude.nl.


Bijlage