Veelgestelde vragen verkiezing Tweede Kamer

Op woensdag 17 maart 2021 kan in Zoeterwoude op alle stembureaus gestemd worden voor de leden van de Tweede Kamer. Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kan gestemd worden in sporthal De Klaverhal en in De Eendenkooi.

In Nederland zijn verschillende soorten verkiezingen. Welke verkiezingen er zijn staat uitgelegd op Rijksoverheid.nl.

Hieronder leest u veelgestelde vragen over stemmen in de gemeente Zoeterwoude en de antwoorden daarop.


Wanneer ontvang ik mijn stempas?

U ontvangt uw stempas voor 3 maart 2021; waarschijnlijk op 24, 25 of 26 februari.

Kiezers onder 70 jaar ontvangen een stempas. Kiezers ouder dan 70 jaar ontvangen een stempluspas.

U ontvangt op uw woonadres in Zoeterwoude de stempas of stempluspas als u op de peildatum kiesgerechtigdheid (1 februari 2021) staat ingeschreven in Zoeterwoude.

Uiterlijk 5 maart 2021 ontvangt u de kandidatenlijsten. Op de achterkant van de kandidatenlijsten staat uitleg over stemmen


Mag ik stemmen?

U mag uw stem uitbrengen bij de Tweede Kamerverkiezing als u:

 • op 17 maart 2021 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht
 • de Nederlandse nationaliteit hebt

Ik heb geen stempas/stempluspas ontvangen of ben hem kwijt, wat moet ik doen?

Als u geen stempas heeft ontvangen of uw stempas kwijt bent, kunt u een nieuwe aanvragen. Dit kan tot vrijdag 12 maart, 17.00 uur. Graag VOOR 12.00 uur naar het gemeentehuis komen!

 • Neem uw identiteitsbewijs mee.
 • Uw oude stempas wordt ongeldig verklaard en kan niet meer gebruikt worden.

Is aan u een schriftelijk volmachtsbewijs verstrekt, dan kunt u geen nieuwe stempas(sen) krijgen.


Wat moet ik bij me hebben om te mogen stemmen?

Als u gaat stemmen neemt u mee:

 • uw stempas of stempassen;
 • een geldig identiteitsbewijs (Nederlands paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning). Uw identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.
 • een mondkapje
 • eventueel een rood potlood, pen of stift. Als u deze niet heeft, krijgt u op het stembureau een rood potlood

Ik ben mijn identiteitsdocument kwijt. Kan ik toch stemmen?

Ja, dat kan. U kunt zich dan identificeren met:

 • een kopie van het proces-verbaal van de politie (als uw document gestolen is), of
 • een kopie van een verklaring van de gemeente waarin de vermissing is vermeld (als u uw document kwijt bent).

Neem ook een document mee waarop uw naam en foto staan, zoals bijvoorbeeld een NS-abonnement.


Ik ben 70 jaar of ouder. Hoe kan ik stemmen?

Kiezers van 70 jaar of ouder kunnen op 3 manieren stemmen:

 • Per brief: vul het briefstembiljet in, doe dit in de enveloppe met de tekst briefstembiljet, doe deze enveloppe, plus uw stempluspas, in de antwoordenveloppe. Zie onderstaande uitleg briefstemmen.
 • Per volmacht: u vult op de achterkant van uw stempluspas de naam in van iemand die in Zoeterwoude woont. U zet ook uw handtekening en geef een kopie van uw legitimatiebewijs mee. Voor het machtigen van iemand die niet in Zoeterwoude woont moet u een formulier invullen.
 • Zelf op maandag 15, dinsdag 16 of woensdag 17 maart 2021

Waar kan ik de enveloppe met briefstem afgeven?

Het gemeentehuis is aangewezen als briefstembureau. U kunt de enveloppe afgeven op:

Woensdag 10 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Donderdag 11 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Vrijdag 12 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Maandag 15 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Dinsdag 16 maart, van 8.30 tot 17.00 uur

Woensdag 17 maart, van 7.30 tot 21.00 uur

U kunt ook de enveloppe met het briefstembiljet (in een enveloppe) en uw stempluspas in een ‘gewone’ rode brievenbus van PostNL doen. Doe dit voor vrijdag 12 maart, 17.00 uur!


Waar kan ik stemmen?

Vervroegd stemmen op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart 2021

Als u zich kwetsbaar voelt, vanwege uw gezondheid, kunt u stemmen op maandag 15 en dinsdag 16 maart van 7.30 tot ’s avonds 21.00 uur op deze locaties:

Sporthal De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)

De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)

Stemmen op woensdag 17 maart 2021 

In Zoeterwoude kunt u stemmen in ieder willekeurig stembureau. Alle stembureaus zijn open van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur op de volgende locaties:

Gemeentehuis, Noordbuurtseweg 27, 2381 ET Zoeterwoude (Dorp)

De Klaverhal, Hondsdrafweg 1, 2381 BZ Zoeterwoude (Dorp)

Muziekcentrum, Schenkelweg 6, 2381 AN Zoeterwoude (Dorp)

De Weipoort, Weipoortseweg 92 a, 2381 NJ Zoeterwoude

De Eendenkooi, Kooikersplein 1, 2382 EG Zoeterwoude (Rijndijk)

Goede Herderkerk, Hoge Rijndijk 18, 2382 AS Zoeterwoude (Rijndijk)

Let op! Zorgcentrum Wijdezorg Emmaus is GEEN stembureau voor deze verkiezing.

U mag stemmen in alle stembureaus in Zoeterwoude. Op de stempas/stempluspas staat geen stembureau. Stem in een ander stembureau als het druk is in het stembureau bij u in de buurt. Het is mogelijk, dat een stembureau op de verkiezingsdag gesloten moet worden vanwege Corona.


Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Om uw stem in een andere gemeente in Nederland uit te brengen heeft u een kiezerspas nodig. Dit kunt u aanvragen tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur. Dit kan:


Hoe kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Er zijn verschillende manieren om iemand anders voor u te laten stemmen. Iemand mag maximaal 3 volmachtstemmen uitbrengen, tegelijk met de eigen stem.

Iemand anders machtigen

Kunt u niet zelf gaan stemmen, bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om dit voor u te doen.

Let op: u moet zelf het initiatief nemen, niet de gemachtigde. Het is verboden om volmacht stemmen te ronselen (stelselmatig kiezers vragen namens hen te mogen stemmen).

Er zijn 2 manieren om iemand anders te machtigen. Via de onderhandse volmacht en de schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

De onderhandse volmacht is mogelijk als u en de gemachtigde in dezelfde gemeente wonen. Hierbij maakt u van uw stem- of kiezerspas een volmachtsbewijs.

 1. Vul op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in.
 2. Zet uw handtekening en laat de gemachtigde dit ook doen.

Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien. Dit identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal 5 jaar verlopen zijn.

Onderhandse volmacht intrekken

Als u uiteindelijk toch zelf kunt komen stemmen, dan kunt u de onderhandse volmacht intrekken. U vraagt bij de gemachtigde de stem- of kiezerspas terug. Met deze stempas kunt u dan stemmen.

Schriftelijke volmacht

De schriftelijke volmacht gebruikt u als u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis bent voordat uw stempas wordt bezorgd. Voor de verkiezing van de Tweede Kamer moet degene die u machtigt in Nederland wonen en zelf kiesgerechtigd zijn.

Een schriftelijke volmacht vraagt u aan met het formulier 'Verzoek om bij volmacht te stemmen (model L 8)'

Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17.00 uur. Als u dit niet opstuurt, dan graag inleveren op het gemeentehuis, voor vrijdag 12 maart, 12.00 uur.

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. Als alles in orde is, krijgt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Het is bij een schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als een volmacht schriftelijk is aangevraagd, wordt de stempas van de volmachtgever ongeldig verklaard. Het volgnummer van die stempas wordt op de lijst van ongeldige stempassen geplaatst. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Maximaal 3 volmachten

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 3 volmachten per verkiezing. Hij/zij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.


Kan ik stemmen vanuit het buitenland?

Bent u op 17 maart in het buitenland en staat u ingeschreven in Zoeterwoude? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om voor u te gaan stemmen.


Mogen kiezers met een beperking hulp krijgen bij het stemmen?

Hulp in het stemhokje is alleen mogelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Aan mensen met een verstandelijke beperking kan er uitleg worden gegeven, buiten het stemhokje, over het gebruik van het stembiljet, maar de kiezer moet zijn stem alleen uitbrengen. Hulp aan analfabeten of laaggeletterden mag dus ook niet.

De leden van het stembureau controleren dat het stemmen gebeurt volgens de regels van de Kieswet.


Mogen kiezers met een fysieke handicap hulp krijgen bij het stemmen?

Ja, dit mag. Een kiezer die vanwege een lichamelijke beperking hulp nodig heeft bij het stemmen, wordt geholpen door een lid van het stembureau. Voor u geholpen kan worden, wordt een gezondheidscheck gedaan. Heeft u klachten, blijf dan thuis en geef een machtiging.


Waarop kan ik stemmen?

Iedere woning in Zoeterwoude ontvangt voor 5 maart een overzicht van de kandidaten van de partijen die deelnemen aan de verkiezing.

Test je politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen: https://stemwijzer.nl/


Welke regels gelden voor aanplakborden?

Politieke groeperingen kunnen hun affiches vanaf 6 weken vóór de verkiezingsdag plakken op speciaal daartoe aangewezen aanplakborden. Voor het aanplakken van posters gelden de volgende regels:

 • 1 affiche per partij per aanplakbord.
 • Een affiche heeft maximaal A1 formaat (ongeveer 60 bij 85 centimeter).
 • Plak niet over andere affiches heen.
 • Gebruik een goede kwaliteit behangplaksel. Andere hechtmiddelen, zoals lijm, kunnen de borden beschadigen.

De gemeente kan affiches verwijderen die niet volgens de regels zijn opgehangen. Er staan aanplakborden op onderstaande locaties:

 • Rotonde Hoge Rijndijk/Oranjelaan, Zoeterwoude Rijndijk
 • Watertje, in het centrum van Zoeterwoude Dorp

Regels voor banners:

Deze worden alleen gedoogd tijdelijk voor de duur van één week bij Watertje, Santhorstweg en Oranjelaan. Voorwaarde is dat ze geen belemmering vormen voor het verkeer.

Regels voor Billboards:

Dit zijn vaste objecten en voor het plaatsen hiervan moet een vergunning worden aangevraagd via het omgevingsloket.


Meer informatie

Heeft u vragen over de verkiezing?

Bel ons op: 071-5806300 of mail ons via: verkiezingen@zoeterwoude.nl.

Documenten