Verde Vista

Welke locatie?

Het stedenbouwkundig plan Verde Vista is een voortvloeisel uit het project W4 (de aanleg van de verdiepte en verlengde A4 onder de Oude Rijn). Het plangebied  wordt globaal begrensd door de A4, de Hoge Rijndijk, de Meerburgerwatering en de N11.

Verde Vista kent de volgende drie deelprojecten: Verde Vista Meerburg, Verde Vista Plas en Verde Vista Santhorst. Hieronder vindt u informatie of wordt u doorverwezen naar de websites van de ontwikkelaars.

Bekijk de locatie op de kaart

Impressie van het totale plangebied Verde Vista (BDP.Khandekar)

Verde Vista Meerburg

De Ontwikkelingsmaatschappij Meerburg, een participatie van gemeente Zoeterwoude en BNG Gebiedsontwikkeling, is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van VerdeVista Meerburg.

Noordelijk van de Molentocht komen ca. 110 vrije sector woningen en ca. 30 beneden-bovenwoningen (sociale huur). Inmiddels zijn de 30 sociale huurwoningen en 65 vrije sectorwoningen opgeleverd. In 2018 worden de volgende 20 woningen opgeleverd en start de bouw van de laatste 20 woningen. Zuidelijk van de Molentocht worden kantoren, een supermarkt en appartementen (een deel in de vrije sector en een deel in de sociale sector) ontwikkeld.

Op de website van Ontwikkelingsmaatchappij Meerburg  www.verdevistameerburg.nl  vindt u verdere informatie over de werkzaamheden, de planning en overige nieuwsberichten.

Contactpersoon: de heer M.H. Geerling, tel. 071-5806391

Verde Vista Plas

Informatie over dit woningbouwproject vindt u op de projectpagina Verde Vista Plas.

Verde Vista Santhorst

Informatie over dit woningbouwproject vindt u op de website van ontwikkelaar Van Rhijn Bouw: www.verdevistasanthorst.nl