Verde Vista Plas

Welke locatie?

Het project Verde Vista Plas is een voortvloeisel uit het project W4 (de aanleg van de verdiepte en verlengde A4 onder de Oude Rijn) en onderdeel van het stedenbouwkundig plan Verde Vista. Afspraken gemaakt in het project W4 liggen ten grondslag aan het project Verde Vista Plas. Het projectgebied wordt begrensd door de Hoge Rijndijk, de Stadhouderslaan, de A4 en de momenteel in aanbouw zijnde woningen van ontwikkelaar VORM.

Bekijk de locatie op de kaart

Verde Vista Plas in totaalplan Verde Vista Meerburg

Ligging van Verde Vista Plas in het totaalproject Verde Vista

Wat komt er?

Het plan behelst de bouw van 24 twee^kapwoningen aan de Stadhouderslaan, met aan de achterzijde een nog te realiseren waterplas. In het  water worden natuureilandjes gerealiseerd, welke door middel van een vlonder met elkaar verbonden zijn. Het wijkje heeft aan één zijde speelgelegenheid voor kinderen en aan de andere zijde een groeneiland en een bijenidylle tegenover de bestaande woningen van de Stadhouderslaan. Hiervoor, en voor de waterplas en het natuureiland, is een Inrichtingsplan openbare ruimte Verde Vista Plas opgesteld.

Duurzaam bouwen en ontwikkelaar

In het coalitieakkoord is duurzaamheid een belangrijke speerpunt van de gemeente. Ook landelijk worden de eisen voor duurzaam bouwen steeds verder aangescherpt. In het project Verde Vista Plas wil de gemeente haar groene en duurzame imago handen en voeten geven en heeft bij de selectie van de ontwikkelaar sterke kaders en voorwaarden meegegeven over duurzaam bouwen en biodiversiteit. Ontwikkelaar Kalliste realiseert de woningen onder de naam 'Wonen in de Watertuin'.

Impressie Wonen in de Watertuin - Verde Vista Plas

Planning 

  • Start inrichting 'waterplas' en speeleiland mei 2018
  • Start bouw woningen mei 2018

Meer informatie

  • Voor meer algemene informatie kunt u contact opnemen met de heer M.H. Geerling, projectleider gemeente, tel. 071-5806300.
  • Contact met ontwikkelaar Kalliste, projectleider de heer R. de Hoogt, tel. 088-1009500 of via de website www.wonenindewatertuin.nl
  • Voor vragen over de bouw verwijzen wij u naar GiesbersWijchen, tel. 024-6492811.