Veelgestelde vragen coronavirus Zoeterwoude

De landelijke maatregelen hebben ook effect op de dienstverlening van de gemeente Zoeterwoude. Hieronder vindt u antwoorden op vragen die inwoners, bedrijven en instellingen aan de gemeente Zoeterwoude stellen. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.


Hoe werkt noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen?

Basisscholen en kinderopvang zijn t/m 6 april verplicht gesloten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen is er noodopvang. Meer informatie vindt u op de pagina noodopvang van de Rijksoverheid. Deze informatie is leidend. Hieronder leest u meer over de invulling van de Noodopvang in Zoeterwoude.

Noodopvang is een samenwerking tussen scholen en kinderopvang

Uw kind kan op dit moment van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.30 uur naar de noodopvang. Van 07.00 tot 08.30 uur wordt uw kind opgevangen door Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ). Tijdens schooltijden zit uw kind op school. Na schooltijd kan uw kind tot 18.30 uur gebruikmaken van de opvang van SKZ. Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan de gehele dag naar SKZ. Op dit moment inventariseert de gemeente Zoeterwoude in hoeverre 24 uurs opvang (7 dagen per week) nodig is voor kinderen van ouders in cruciale beroepen.

Meld uw kind aan om gebruik te maken van noodopvang

Neem hiervoor contact op met de school van uw kind. Basisschool Het Avontuur is bereikbaar op 071-580 15 05, de Bernardusschool op 071-542 1600. Voor kinderen tot 4 jaar kunt u contact opnemen met Stichting Kinderopvang Zoeterwoude, via 071-580 8010.

Wat zijn de kosten deze opvang

Voor ouders die al gebruikmaakten van de normale kinderopvang:

 • U moet de gebruikelijke rekening gewoon blijven betalen
 • De eventuele extra dagen worden niet bij u in rekening gebracht. U krijgt daar géén rekening voor.

Voor ouders die hiervoor nog geen gebruikmaakten van de normale kinderopvang:

 • De dagen dat u nu gebruik moet maken van de opvang worden niet bij u in rekening gebracht. U krijgt daar geen rekening voor.

U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst of uw kinderopvangtoeslag stop te zetten. Past u bij de Belastingdienst vooral niets aan voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u uw recht op opvang en op de kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Voor meer informatie, kijk op de website van het ministerie van SZW.

Maak voor vragen gebruik van de speciale mailbox van de gemeente

Uw vragen kunt u mailen aan 24uursopvang@zoeterwoude.nl.


Ik kan geen boodschappen doen. Kan de gemeente mij helpen?

Vrijwilligersorganisatie Zoeterwoude Voor Elkaar wil mensen die problemen hebben door de maatregelen graag helpen. Dit kan bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Ook bij andere problemen kunnen zij u misschien helpen. Zoeterwoude Voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op de volgende tijdstippen:

 • Maandag, woensdag én donderdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur: 06 – 37 35 23 31
 • Dinsdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 071 – 542 56 11
 • Vrijdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 06 – 23 46 60 93 

U kunt ook een e-mail sturen: steunpuntZVE@outlook.com.


Kan ik nog gebruikmaken van de regiotaxi?

De Regiotaxi rijdt vooralsnog door. De chauffeurs houden zich uiteraard aan de landelijke richtlijnen. De afspraken voor de chauffeurs zijn als volgt:

 • De chauffeur geeft u geen hand. Alleen als dat echt noodzakelijk is, biedt de chauffeur u een arm bij het lopen.
 • De voorgeschreven afstand tussen personen van 1,5 meter wordt aangehouden.
 • De ritten moet u bij voorkeur betalen met PIN. Als u alleen contant kunt betalen, moet u het geld voor de chauffeur neerleggen en handcontact vermijden.
 • De vervoerspas wordt niet gebruikt. Dit is ook om handcontact te vermijden. De ritten worden door de chauffeur geregistreerd.

De vervoerder kijkt van dag tot dag welke extra maatregelen zij moeten nemen. De actuele informatie vindt u www.rthr.nl.


Ik ben mantelzorger. Kan ik ondersteuning krijgen?

Wij realiseren ons dat mantelzorgers in deze periode extra zwaar belast kunnen zijn. EVA biedt mantelzorgondersteuning. De mantelzorgadviseurs van EVA staan daarom juist nu graag voor u klaar. EVA is dagelijks bereikbaar voor vragen via telefoonnummer 071 – 207 41 91. U kunt ook een e-mail sturen naar info@wijzijneva.nl.

Zij houden echter wel rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit betekent dat het  mantelzorgspreekuur op donderdagmiddag in Emmaus voorlopig vervalt. Tot ten minste 6 april zullen ook zo min mogelijk huisbezoeken gepland worden. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk telefonisch geboden. Dit kan in één gesprek, maar ook in meerdere gesprekken. Belt u EVA gerust als u vragen heeft, behoefte heeft om uw verhaal te doen, of op zoek bent naar een advies of luisterend oor! Ook zullen zij zelf actief de bekende mantelzorgers bellen om hen emotioneel te ondersteunen.


Kan ik nog naar de dagbesteding (Wmo)?

Aanbieders van dagbesteding houden zich ook aan de landelijke richtlijnen. Bij dagbesteding zijn meerdere mensen tegelijk aanwezig. Mensen met verkoudheid, hoesten of koorts mogen niet naar de dagbesteding komen. De aanbieder beoordeelt of de dagbesteding open kan blijven. Dit moet de aanbieder met u bespreken. De gemeente heeft alle inwoners die naar dagbesteding gaan een brief gestuurd.

Bijlage: Brief cliënten Wmo – dagbesteding.pdf

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld.


Blijf ik huishoudelijke hulp en begeleiding via de gemeente krijgen?

Zorgaanbieders houden zich ook aan de landelijke richtlijnen. Medewerkers met verkoudheid, hoesten of koorts mogen niet komen werken. Daardoor is het mogelijk dat niet bij iedereen hulp geboden kan worden. Uw zorgaanbieder beoordeelt welke hulp bij iedere klant noodzakelijk is. Dit moet de zorgaanbieder met u bespreken. De gemeente heeft alle inwoners die huishoudelijke ondersteuning of begeleiding krijgen een brief gestuurd.

Bijlage: Brief cliënten Wmo – begeleiding en huishoudelijke ondersteuning.pdf

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld.


Ik heb een afspraak bij de gemeente, gaat deze door?

De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: geboorteaangifte en aangifte overlijden of een aanvraag rijbewijs of reisdocument dat binnenkort afloopt. Als uw afspraak niet doorgaat, dan wordt er contact met u opgenomen om de afspraak af te zeggen. U wordt benaderd en hoeft ons niet te bellen.

Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente, dan verzoeken wij u vriendelijk om later een nieuwe afspraak te maken.

Vooralsnog gaat de overige dienstverlening van de gemeente door. Houd u er wel rekening mee dat het langer kan duren. U wordt gevraagd zo veel mogelijk per mail aan gemeente@zoeterwoude.nl uw vragen te stellen.


Hoe kan ik een afspraak bij de gemeente maken?

We vragen u zoveel mogelijk digitaal via onze website een afspraak te maken of de afspraak uit te stellen. Is dat echt niet mogelijk, bel dan 071-580 6300 of stuur een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl.


Kan ik onze bruiloft verplaatsen?

Ja, als uw bruiloft valt in de periode waarvoor de landelijke maatregelen gelden, dan kunt u kosteloos een nieuwe datum afspreken. Stuur ons een e-mail via burgerzaken@zoeterwoude.nl of bel 071-580 6300. Voor alle huwelijken en partnerschapsregistraties geldt dat er maximaal 10 personen bij aanwezig mogen zijn. Dit is inclusief het bruidspaar en de getuigen. Deze maatregel geldt voor onbepaalde tijd. Wij blijven voortdurend kijken of de maatregel weer ingetrokken kan worden.

De huwelijken en geregistreerde partnerschappen op de maandagochtenden gaan als u dit wilt door.


Zijn sportfaciliteiten open?

De landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus hebben ook effect op de sportfaciliteiten. Besloten is om:

 • Alle sportparken te sluiten

Deze maatregel geldt in ieder geval t/m 6 april. De gemeente Zoeterwoude volgt hiermee het advies van NOC*NSF.


Wat houdt de noodverordening in?

In alle gemeenten van de regio Hollands Midden geldt dat er nergens op één locatie meer dan honderd personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations. Deze regels zijn vastgelegd in een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden. De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020. De maatregel dat niet meer dan honderd personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang, locaties en gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg. De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod. 

De noodverordening is te vinden op: hollandsmiddenveilig.nl.


Hoe moet ik mijn inlichtingenformulier voor mijn uitkering inleveren?

U ontvangt een uitkering van de gemeente Zoeterwoude. Hiervoor levert u maandelijks uw inlichtingenformulier (het gekleurde formulier) persoonlijk in. U hoeft uw inlichtingenformulier over de maand maart 2020 niet persoonlijk in te leveren. Stuur het inlichtingenformulier voor deze maand op per post of e-mail of stop het in de brievenbus aan de zijkant van het gemeentehuis. Zorg er wel voor dat wij het formulier uiterlijk op donderdag 26 maart 2020 hebben! Heeft u vragen over het inlichtingenformulier of over uw uitkering? Wij zijn per e-mail bereikbaar, stuur uw e-mail naar f.toet@zoeterwoude.nl.


Is het afvalbrengstation open?

Ja, het afvalbrengstation is open volgens de reguliere openingstijden.


Kan ik een vergunning inzien?

Ja, u kunt een vergunning inzien. Tot en met 6 april kan dit uitsluitend als u per e-mail via wabo@zoeterwoude.nl een afspraak maakt. Dit in verband met de beperkte bezetting.


Is boerderij ‘t Geertje open?

Boerderij ‘t Geertje is in persoonlijk eigendom. De eigenaar van ’t Geertje en de bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. De gemeente heeft hierover regelmatig contact met de eigenaar.


Gaat de markt op donderdag op het dorpsplein door?

De markt gaat gewoon door. Wel zijn er aanvullende maatregelen genomen:

 • De kramen worden verder uit elkaar gezet
 • Het aanbod wordt beperkt tot voedingsmiddelen
 • Zitjes en statafels zijn niet toegestaan
 • Bezoekers worden opgeroepen zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand van 1,5 meter

Andere vraag aan de gemeente?

Heeft u een andere vraag aan de gemeente? Stuur dan een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u ook bellen met telefoonnummer 071-580 6300. Houd u er rekening mee dat u mogelijk langer dan gebruikelijk in de wacht staat.


Belangrijke links met meer informatie over het coronavirus