Veelgestelde vragen coronavirus Zoeterwoude

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die inwoners, bedrijven en instellingen aan de gemeente Zoeterwoude stellen. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.


Wat zijn de mogelijkheden om te sporten?

Er mag weer gesport worden in de buitenlucht.

 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen onder begeleiding buiten samen sporten.
 • Jongeren vanaf 13 jaar en volwassenen mogen dat ook, met 1,5 meter afstand ertussen.

Op dit moment zijn alleen trainingen in de buitenlucht toegestaan. Binnen sporten, wedstrijden, competities en toernooien zijn verboden. Meer informatie leest u in het 'Protocol verantwoord sporten' op www.nocnsf.nl/sportprotocol.


Gaat zwembad Haasbroek open?

Ja, het zwembad gaat op zaterdag 30 mei open. Uiteraard volgens de landelijke maatregelen en het protocol van de zwembranche. Dat betekent dat het zwembad beperkt en onder strikte regels open gaat. De regels zijn er om verantwoord en veilig te kunnen zwemmen. Wat dit precies betekent voor zwembad Haasbroek, wordt nu uitgewerkt.


Wat betekent de noodverordening?

Hiermee kunnen gemeenten de landelijke maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus uitvoeren. Hierin staat bijvoorbeeld dat het verboden is om bijeenkomsten te hebben of te organiseren en dat het verboden is om in de openbare ruimte minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Ook moet de horeca gesloten blijven. Afhalen is wel mogelijk. De landelijke maatregelen worden stap voor stap versoepeld. Als de regels niet nageleefd worden, kunnen er boetes uitgedeeld worden. De meest actuele noodverordening en aanvullingen vindt u op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden, www.vrhm.nl. Meer informatie over de versoepeling van de maatregelen kunt u vinden op www.rijksoverheid.nl.

Waarom is een noodverordening nodig?

Met de komst van de nieuwe noodverordening zijn activiteiten in strijd met de landelijke maatregelen strafbaar. De voorzitter van de veiligheidsregio kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderboerderijen, campings, parken en natuurgebieden. Zie voor meer informatie ook de vraag hieronder over groepsvorming.

Wat is groepsvorming?

Door het beperken van sociale contacten verkleint de kans om elkaar te besmetten. Groepsvorming is daarom verboden. Hiervan is sprake als drie of meer mensen, die geen huishouden vormen, niet minstens 1,5 meter afstand houden. Dit verbod geldt overal in de openbare ruimte. Er geldt altijd dat je 1,5 meter afstand moet houden in groepen van drie of meer personen, tenzij:

 1. Het gaat om mensen vanuit één gezin of huishouden
 2. Het gaat om spelende kinderen (onder de twaalf jaar) onder toezicht van hun ouders of voogden. Daarbij geldt dat zo mogelijk door de kinderen, maar in ieder geval door ouders een afstand van 1,5 meter tot elkaar wordt gewaarborgd.

Worden er boetes uitgedeeld bij groepsvorming?

Ja. Als overtreders niet luisteren, kunnen boetes worden uitgedeeld. We proberen eerst in gesprek te gaan en overtreders te waarschuwen. De boete kan oplopen tot € 400. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000.

Hoe wordt de noodverordening gehandhaafd?

De toezichthouders en handhavers van de gemeente en de politie zien toe op alle aspecten van de noodverordening. Afhankelijk van de situatie kan een hoge boete uitgedeeld worden. Bijvoorbeeld als groepsvorming plaatsvindt. Ook kan een zeer hoge last onder dwangsom (dat is ook een soort boete) worden opgelegd, bijvoorbeeld als een café toch open is.


Kinderen en jongeren mogen sporten vanaf 29 april. Wat betekent dit voor mijn kind?

De versoepeling geldt voor georganiseerde buitensport- en spel.

 • Kinderen en jongeren t/m 18 jaar mogen vanaf 29 april trainingen op de buitensportaccommodatie hervatten. Kleedkamers en kantines bij buitensportaccommodaties blijven dicht.
 • Sporthallen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten.
 • Kinderen tot en met 12 jaar kunnen samen onder begeleiding buiten sporten. Jongeren van 13 t/m 18 jaar mogen onder begeleiding buiten sporten met elkaar, maar dan met 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Informeer hiernaar bij de sportverenigingen.
 • Er is een protocol opgesteld vanuit NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten hoe te handelen, dat protocol (inclusief een uitgebreide Q&A) is te vinden op: www.nocnsf.nl/sportprotocol.

Kinderen en jongeren mogen sporten vanaf 29 april. Wat betekent dit voor mijn sportvereniging?

Onze combinatiefunctionaris (uitvoerder van het sportakkoord) helpt bij het starten van de toegestane activiteiten. Voor informatie en hulp bij het starten van de weer toegestane activiteiten kunt u contact opnemen Jorrit Smit via info@jorritsmit.nl.

Er is een protocol opgesteld vanuit NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten

Dit protocol (inclusief een uitgebreide Q&A) is te vinden op: www.nocnsf.nl/sportprotocol.

Wilt u de gemeente informeren over activiteiten

Sportaanbieders zijn vrij om, binnen de vastgestelde richtlijnen, de sportactiviteiten in de buitenlucht weer aan te bieden. Het verzoek van de gemeente is wel om hierover geïnformeerd te worden, om zicht te houden op de activiteiten. Wilt u daarom uw activiteiten die weer gestart gaan worden melden bij Jorrit Smit, info@jorritsmit.nl.


Hoe werkt noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen?

Basisscholen en kinderopvang zijn t/m de meivakantie (tot 10 mei) verplicht gesloten. Omdat vanaf 11 mei de scholen nog niet volledig opgaan, blijft ook na die datum noodopvang beschikbaar. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale functies is er noodopvang. Meer informatie vindt u op de pagina noodopvang van de Rijksoverheid. Deze informatie is leidend. Hieronder leest u meer over de invulling van de noodopvang in Zoeterwoude. Deze noodopvang is een samenwerking van scholen, kinderopvang en de gemeente.

Noodopvang

Uw kind kan van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 18.30 uur naar de noodopvang. Van 07.00 tot 08.30 uur wordt uw kind opgevangen door Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ). Tijdens schooltijden zit uw kind op school. Na schooltijd kan uw kind tot 18.30 uur gebruikmaken van de opvang van SKZ. Kinderen van 0 tot 4 jaar gaan de gehele dag naar SKZ.

Op 11 mei worden de lessen op de basisscholen weer gedeeltelijk hervat. Dit betekent dat uw kind op een aantal dagen les zal ontvangen op school. Op de dagen dat uw kind geen les heeft, kunt u gebruik blijven maken van de noodopvang. De scholen zullen voor de noodopvang waarschijnlijk een apart klaslokaal gebruiken.

Meld uw kind aan om gebruik te maken van noodopvang

Neem hiervoor contact op met de school van uw kind. Basisschool Het Avontuur is bereikbaar op 071-580 15 05, de Bernardusschool op 071-542 1600. Voor kinderen tot 4 jaar kunt u contact opnemen met Stichting Kinderopvang Zoeterwoude, via 071-580 8010.

24-uurs opvang

Naast bovenstaande noodopvang bestaat er ook de 24-uurs opvang. Deze opvang geldt van 18.30 uur tot 07.00 uur, in de weekenden (van vrijdag 18.30 uur tot maandag 07.00 uur) en tijdens schoolvakanties.

Meld uw kind aan om gebruik te maken van de 24-uurs opvang

Stuurt u hiervoor een e-mail naar 24uursopvang@zoeterwoude.nl. Neemt u ook contact op als u verwacht in de nabije toekomst 24-uurs opvang nodig te hebben.

Spoedaanvraag

Spoed geldt alleen als u binnen vier uur en/of na 23.00 uur opvang nodig heeft. U kunt dan contact opnemen met 088 - 900 4000. Via een keuzemenu krijgt u een medewerker van Kwadraad aan de telefoon.

Wat zijn de kosten van de opvang

Voor ouders die al gebruikmaakten van de normale kinderopvang:

 • U moet de gebruikelijke rekening gewoon blijven betalen
 • De eventuele extra dagen worden niet bij u in rekening gebracht. U krijgt daar géén rekening voor.

Voor ouders die hiervoor nog geen gebruikmaakten van de normale kinderopvang:

 • De dagen dat u nu gebruik moet maken van de opvang worden niet bij u in rekening gebracht. U krijgt daar geen rekening voor.

U hoeft geen wijzigingen door te geven aan de belastingdienst of uw kinderopvangtoeslag stop te zetten. Past u bij de Belastingdienst vooral niets aan voor uw kinderopvangtoeslag. Zo houdt u uw recht op opvang en op de kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. Voor meer informatie, kijk op de website van het ministerie van SZW.

Maak voor vragen gebruik van de speciale mailbox van de gemeente

Uw vragen kunt u mailen aan 24uursopvang@zoeterwoude.nl.


Kan ik blijven rijden met een verlopen rijbewijs?

Bestuurders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 16 maart tot 1 juni, mogen tot 1 juni in Nederland blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Dit geldt niet voor bestuurders die via de politie bij het CBR zijn gemeld en waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig is verklaard. De regeling geldt ook niet wanneer het CBR een bestuurder een maatregel heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld een cursus of onderzoek. Bestuurders met een rijbewijs met korte geldigheidsduur (1 of 3 jaar) vallen ook buiten de regeling.

Is uw rijbewijs verlopen of verloopt uw rijbewijs bijna? U kunt een nieuwe rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis als u geen koorts of verkoudheidsklachten hebt. Bel 071-5806300 om een afspraak te maken.


Mijn kind heeft niet alles in huis om het schoolwerk thuis goed te kunnen doen, is hier hulp voor?

Neem eerst contact op met de school van uw kind om te bespreken of ze voor u een passende oplossing hebben. Lukt dit niet en heeft u een laag inkomen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor één van de regelingen van het Kindpakket.


Ik heb geen inkomen meer, kan ik een uitkering aanvragen?

U heeft misschien recht op een WW-uitkering. Bekijk hiervoor de website van het UWV. Heeft u geen recht en lukt het u niet om een andere baan te vinden, dan heeft u misschien recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Ga hiervoor naar onze pagina met informatie over het aanvragen van een uitkering.

Bent u ondernemer? Bekijk dan onze speciale pagina www.zoeterwoude.nl/zzp.


Kan ik gaan varen met mijn/een bootje?

In verband met de maatregelen voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, adviseren wij u om zo veel mogelijk thuis te blijven en groepsvorming te voorkomen. Toch varen? Houd u zich dan aan de volgende regels:

 • Een ommetje varen met het gezin mag, gezinsleden vormen immers een gezamenlijk huishouden. Houd daarbij wel altijd minimaal 1,5 meter afstand tot anderen.
 • Het is niet toegestaan om met 3 personen of meer te gaan varen als zij geen gezamenlijk huishouden vormen.
 • Met mooi weer wordt er op het water extra gehandhaafd. Een overtreding levert een boete op van 390 euro excl 9,- administratiekosten. Als bedrijven iets op het water organiseren, riskeren zij een boete van 4000,-.

Let op: De start van het vaarseizoen (normaalgesproken op 1 april) is in verband met de coronamaatregelen uitgesteld. Dit betekent dat de bruggen nog werken volgens het winterrooster en op zondag dus niet worden bediend.


Ik ben mantelzorger. Kan ik ondersteuning krijgen?

Wij realiseren ons dat mantelzorgers in deze periode extra zwaar belast kunnen zijn. EVA biedt mantelzorgondersteuning. De mantelzorgadviseurs van EVA staan daarom juist nu graag voor u klaar. EVA is dagelijks bereikbaar voor vragen via telefoonnummer 071 - 207 4191. U kunt ook een e-mail sturen naar info@wijzijneva.nl.

Het mantelzorgspreekuur op donderdagmiddag in Emmaus vervalt zolang als de coronamaatregelen gelden. Tot ten minste 28 april zullen zo min mogelijk huisbezoeken gepland worden. De ondersteuning wordt zoveel mogelijk telefonisch geboden. Dit kan in één gesprek, maar ook in meerdere gesprekken. Belt u EVA gerust als u vragen heeft, behoefte heeft om uw verhaal te doen, of op zoek bent naar een advies of luisterend oor! Ook zullen zij zelf actief de bekende mantelzorgers bellen om hen emotioneel te ondersteunen.


Hoe moet ik mijn inlichtingenformulier voor mijn uitkering inleveren?

U ontvangt een uitkering van de gemeente Zoeterwoude. Hiervoor levert u maandelijks uw inlichtingenformulier (het gekleurde formulier) persoonlijk in. U hoeft uw inlichtingenformulier over de maand april 2020 niet persoonlijk in te leveren. Stuur het inlichtingenformulier voor deze maand op per post of e-mail of stop het in de brievenbus aan de zijkant van het gemeentehuis. Zorg er wel voor dat wij het formulier uiterlijk op 23 april 2020 hebben! Heeft u vragen over het inlichtingenformulier of over uw uitkering? Wij zijn per e-mail bereikbaar. U kunt een bericht sturen naar f.toet@zoeterwoude.nl.


Blijf ik huishoudelijke hulp en begeleiding via de gemeente krijgen?

Zorgaanbieders houden zich ook aan de landelijke richtlijnen. Medewerkers met verkoudheid, hoesten of koorts mogen niet komen werken. Daardoor is het mogelijk dat niet bij iedereen hulp geboden kan worden. Uw zorgaanbieder beoordeelt welke hulp bij iedere klant noodzakelijk is. Dit moet de zorgaanbieder met u bespreken.

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld. Op een later moment wordt alsnog een huisbezoek ingepland.


Kan ik nog naar de dagbesteding (Wmo)?

Verpleeghuizen zijn gesloten voor bezoek. Dat betekent dat ook de dagbesteding gesloten is. Dat kan veel invloed hebben op de thuissituatie. De aanbieders van dagbesteding zullen met alle cliënten contact opnemen om te kijken welke vervangende ondersteuning geboden kan worden.

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld. Op een later moment wordt alsnog een huisbezoek ingepland.


Kan ik nog gebruikmaken van de Regiotaxi?

De Regiotaxi rijdt vooralsnog door. Wij vragen u wel terughoudend te zijn in het gebruik van de Regiotaxi. Neemt u alleen een taxi als dit noodzakelijk is voor medische zorg of eerste levensbehoeften. Uiteraard moet u de richtlijnen van het RIVM opvolgen. Dat betekent dat u thuis moet blijven als u verkoudheidsklachten heeft. De Regiotaxi heeft aanvullende richtlijnen vermeld:

 • Reis alleen met de taxi, of met leden van het huishouden;
 • Houd afstand tot de chauffeur;
 • Stap zelf in en uit*, ga achterin zitten en doe zelf de veiligheidsgordel om*;
 • Plaats bagage zelf in de kofferruimte of houd deze op schoot*
 • Betaal digitaal of met pin/creditcard. Vermijd contante betalingen.

* Als u hierbij hulp nodig heeft: zorg ervoor dat iemand uit de vaste contactenkring dit kan doen.

De vervoerder kijkt van dag tot dag welke extra maatregelen zij moeten nemen. De actuele informatie vindt u www.rthr.nl.


Mijn paspoort of identiteitskaart is verlopen. Kan ik naar het ziekenhuis?

Om medische zorg te krijgen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts, moet iedereen een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Ook minderjarigen jonger dan 14 jaar. Tijdens de coronacrisis worden ook verlopen identiteitsbewijzen geaccepteerd.


Kan ik een vergunning inzien?

Ja, u kunt een vergunning inzien. Tot en met 28 april kan dit uitsluitend als u per e-mail via wabo@zoeterwoude.nl een afspraak maakt. Dit in verband met de beperkte bezetting.


Ik ben eenzaam, angstig en ongerust. Kan ik met iemand praten?

Krijgt u in deze moeilijke tijd te maken met gevoelens van eenzaamheid en angst? Of wilt u met iemand praten omdat u zich ongerust maakt? Dat kan. De vrijwilligers van de LUISTERLIJN zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Om met u te praten of naar u te luisteren. U kunt bellen naar 071 5125202.


Ik kan geen boodschappen doen. Kan de gemeente mij helpen?

Vrijwilligersorganisatie Zoeterwoude Voor Elkaar wil mensen die problemen hebben door de maatregelen graag helpen. Dit kan bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Ook bij andere problemen kunnen zij u misschien helpen. Zoeterwoude Voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op de volgende tijdstippen:

 • Maandag, woensdag én donderdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur: 06 – 37 35 23 31
 • Dinsdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 071 – 542 56 11
 • Vrijdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 06 – 23 46 60 93 

U kunt ook een e-mail sturen: steunpuntZVE@outlook.com.


Ik heb een afspraak bij de gemeente, gaat deze door?

De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: geboorteaangifte en aangifte overlijden of een aanvraag rijbewijs of reisdocument dat binnenkort afloopt. Als uw afspraak niet doorgaat, dan wordt er contact met u opgenomen om de afspraak af te zeggen. U wordt benaderd en hoeft ons niet te bellen.

Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente, dan verzoeken wij u vriendelijk om later een nieuwe afspraak te maken.

Vooralsnog gaat de overige dienstverlening van de gemeente door. Houd u er wel rekening mee dat het langer kan duren. U wordt gevraagd zo veel mogelijk per mail aan gemeente@zoeterwoude.nl uw vragen te stellen.


Hoe kan ik een afspraak bij de gemeente maken?

We vragen u zoveel mogelijk digitaal via onze website een afspraak te maken of de afspraak uit te stellen. Is dat echt niet mogelijk, bel dan 071-580 6300 of stuur een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl.


Kan ik onze bruiloft verplaatsen?

Ja, als uw bruiloft valt in de periode waarvoor de landelijke maatregelen gelden, dan kunt u kosteloos een nieuwe datum afspreken. Stuur ons een e-mail via burgerzaken@zoeterwoude.nl of bel 071-580 6300. Voor alle huwelijken en partnerschapsregistraties geldt dat er maximaal 10 personen bij aanwezig mogen zijn. Dit is inclusief het bruidspaar en de getuigen. Deze maatregel geldt voor onbepaalde tijd. Wij blijven voortdurend kijken of de maatregel weer ingetrokken kan worden.

De huwelijken en geregistreerde partnerschappen op de maandagochtenden gaan als u dit wilt door.


Is het afvalbrengstation open?

Ja, het afvalbrengstation is open volgens de reguliere openingstijden.


Is boerderij ‘t Geertje open?

Boerderij ‘t Geertje is in persoonlijk eigendom. De eigenaar van ’t Geertje en de bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. De gemeente heeft hierover regelmatig contact met de eigenaar.


Gaat de markt op donderdag op het dorpsplein door?

De markt gaat gewoon door. Wel zijn er aanvullende maatregelen genomen:

 • De kramen worden verder uit elkaar gezet
 • Het aanbod wordt beperkt tot voedingsmiddelen
 • Zitjes en statafels zijn niet toegestaan
 • Bezoekers worden opgeroepen zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand van 1,5 meter

Andere vraag aan de gemeente?

Heeft u een andere vraag aan de gemeente? Stuur dan een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u ook bellen met telefoonnummer 071-580 6300. Houd u er rekening mee dat u mogelijk langer dan gebruikelijk in de wacht staat.


Belangrijke links met meer informatie over het coronavirus