Veelgestelde vragen coronavirus Zoeterwoude

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die inwoners, bedrijven en instellingen aan de gemeente Zoeterwoude stellen. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.


Wat betekent de avondklok?

Het kabinet stelt voor om een avondklok in te voeren. De Tweede Kamer moet zich nog buigen over dit voorstel. Meer informatie over de avondklok leest u op www.rijksoverheid.nl/avondklok.


Kan ik gewoon een Wmo-aanvraag doen?

Ook in tijden van corona kunt u terecht bij het Zorgloket. Als u hulp of advies nodig heeft of praktische hulp (zoals begeleiding, huishoudelijke hulp of een rolstoel) wilt aanvragen, kunt u hiervoor contact opnemen. Het Zorgloket is dagelijks van 9.00 uur tot 11.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 071-5806300. Tijdens de lockdown worden geen huisbezoeken uitgevoerd. Wij helpen u natuurlijk wel graag telefonisch.


Hoe werkt noodopvang voor kinderen van ouders in cruciale beroepen?

Van woensdag 16 december 2020 tot en met vrijdag 15 januari 2021 zijn basisscholen en kinderopvang verplicht gesloten. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen of vitale functies is er noodopvang beschikbaar. Meer informatie vindt u op de pagina noodopvang van de Rijksoverheid. Deze informatie is leidend. Hieronder leest u meer over de invulling van de noodopvang in Zoeterwoude. Deze noodopvang is een samenwerking van scholen, kinderopvang en de gemeente.

Noodopvang

De noodopvang is voor:

 • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep; waarbij het uitgangspunt is dat ouders de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen
 • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken.

In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de BSO noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. Werkt u in een cruciaal beroep en wilt u tijdens reguliere openingstijden gebruik maken van extra kinderopvang? Neem in dit geval contact op met uw kinderopvangorganisatie om te kijken of aanvullende facturering nodig is.

Kwetsbare kinderen

Kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is, kunnen wel naar school. Het is aan de school, waar nodig in overleg met de gemeente, om te bepalen welke leerlingen als kwetsbaar worden beschouwd.

Indien uw kind nog niet de schoolleeftijd heeft, of tijdens de schoolvakantie, kunt u contact opnemen met noodopvang@zoeterwoude.nl. Uw vraag wordt doorgestuurd naar het Jeugd- en Gezinsteam (JGT), die contact met u opneemt om de inschatting te maken of noodopvang noodzakelijk is, of dat er iets anders nodig is.

24-uurs noodopvang

Er is geen 24-uurs noodopvang mogelijk. Als u in de avonduren of nacht opvang voor uw kinderen nodig hebt, geldt dat u net als in een situatie zonder overheidsmaatregelen, een andere oplossing moet zoeken voor de opvang.


Ik ervaar spanningen in mijn gezin (door corona), kan ik hulp krijgen?

Het kan zijn dat in uw gezin al spanningen waren voordat het coronavirus kwam. Dan kan het moeilijker zijn om met de corona maatregelen om te gaan. Op de digitale informatie- en verwijscentrum 'steunpunt coronazorgen' leest u meer over hoe u met spanning in het gezin kan omgaan en waar u terecht kan voor een gesprek of hulp.


Kan ik een omgevingsvergunning of bestemmingsplan inzien?

Ja, u kunt een omgevingsvergunning of bestemmingsplan inzien. Dit kan uitsluitend als u per e-mail via wabo@zoeterwoude.nl een afspraak maakt. Vermeldt alstublieft ook uw telefoonnummer in uw e-mail dan nemen wij contact met u op voor het maken van een afspraak.


Ik ben mantelzorger. Kan ik ondersteuning krijgen?

Wij realiseren ons dat mantelzorgers in deze periode extra zwaar belast kunnen zijn. EVA biedt mantelzorgondersteuning. De mantelzorgadviseurs van EVA staan daarom juist nu graag voor u klaar. EVA is dagelijks bereikbaar  van 9.00 uur tot 13.00 uur voor vragen via telefoonnummer 071 - 207 4191. Buiten deze tijden wordt u doorverbonden met de voicemail. U kunt een boodschap inspreken en wij bellen u zo spoedig mogelijk terug. U kunt ook een e-mail sturen naar info@wijzijneva.nl.

Het mantelzorgspreekuur op donderdagmiddag in Emmaus vervalt zolang als de coronamaatregelen gelden.Belt u EVA gerust als u vragen heeft, behoefte heeft om uw verhaal te doen, of op zoek bent naar een advies of luisterend oor! Ook zullen zij zelf actief de bekende mantelzorgers bellen om hen emotioneel te ondersteunen.


Kan ik onze bruiloft verplaatsen?

Ja, als uw bruiloft valt in de periode waarvoor de landelijke maatregelen gelden, dan kunt u kosteloos een nieuwe datum afspreken. Stuur ons een e-mail via burgerzaken@zoeterwoude.nl of bel 071-580 6300. Voor alle huwelijken en partnerschapsregistraties geldt dat er maximaal 20 personen bij aanwezig mogen zijn. Dit is inclusief het bruidspaar, kinderen en de getuigen en exclusief het personeel. Let op, bij bruiloften op maandagochtend om 09:00 uur geldt dat er maximaal 10 personen, inclusief het bruidspaar, kinderen en de getuigen, aanwezig mogen zijn.

De huwelijken en geregistreerde partnerschappen op de maandagochtenden gaan als u dit wilt door.


Moet ik een mondkapje dragen in het gemeentehuis?

Ja. Wij verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen als u naar het gemeentehuis komt.


Kan ik nog naar de dagbesteding (Wmo)?

De dagbestedingslocaties van zorgaanbieders zijn weer geopend. Dat betekent dat u daar weer gebruik van kunt maken. De aanbieder zal rekening moeten houden met de richtlijn van 1,5 meter afstand. Daardoor kan het mogelijk zijn dat er minder deelnemers tegelijkertijd gebruik mogen maken van de dagbesteding. De zorgaanbieder zal u daarover informeren.

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld. Op een later moment wordt alsnog een huisbezoek ingepland.


Kan ik nog gebruikmaken van de Regiotaxi?

U kunt normaal gebruikmaken van de Regiotaxi. Uiteraard worden daarbij de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het Protocol Veilig Zorgvervoer is van toepassing. Daarin staan alle maatregelen vermeld die de vervoerder én de reiziger moeten treffen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Het dragen van een niet-medisch mondkapje in de Regiotaxi is verplicht
 • De vooraanmeldtijd om een rit te bestellen is tijdelijk verhoogd naar twee uur

Met ingang van 1 juli is het weer mogelijk uw scootmobiel mee te nemen in de Regiotaxi.

Een volledig overzicht van de maatregelen staat op de website van de Regiotaxi: www.rthr.nl/corona.


Ik ben eenzaam, angstig en ongerust. Kan ik met iemand praten?

Krijgt u in deze moeilijke tijd te maken met gevoelens van eenzaamheid en angst? Of wilt u met iemand praten omdat u zich ongerust maakt? Dat kan. De vrijwilligers van De Luisterlijn zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Om met u te praten of naar u te luisteren. U kunt bellen naar 071 5125202.

GGZ Rivierduinen en Stichting Lumen zijn een Digitale huiskamer gestart. De digitale huiskamer is er om elkaar online te ontmoeten, nu het ‘in het echt’ niet kan. Er is ruimte om ervaringen te delen om elkaar zo te steunen in deze tijd. Er zijn altijd een ervaringsdeskundige en vrijwillig(st)er aanwezig. Iedere maandag en donderdag van 10.30 uur tot 11.30 uur en iedere dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur vindt een bijeenkomst plaats. Aanmelden kan bij Rivierduinen (Gina de Luca: g.deluca@rivierduinen.nl of 06-22028583).


Hoe moet ik mijn inlichtingenformulier voor mijn uitkering inleveren?

U ontvangt een uitkering van de gemeente Zoeterwoude. Hiervoor levert u maandelijks uw inlichtingenformulier (het gekleurde formulier) persoonlijk in. U hoeft uw inlichtingenformulier voorlopig  niet persoonlijk in te leveren. Stuur het inlichtingenformulier iedere  maand op per post of e-mail of stop het in de brievenbus aan de zijkant van het gemeentehuis. Zorg er wel voor dat wij het formulier uiterlijk op  de datum die op het formulier staat, hebben. Heeft u vragen over het inlichtingenformulier of over uw uitkering? Wij zijn per e-mail bereikbaar. U kunt een bericht sturen naar f.toet@zoeterwoude.nl.


Blijf ik huishoudelijke hulp en begeleiding via de gemeente krijgen?

Zorgaanbieders bieden zoveel als mogelijk de hulp die afgesproken is. Daarbij houden zij zich ook aan de landelijke richtlijnen. Medewerkers met verkoudheid, hoesten of koorts mogen niet komen werken. Daardoor is het mogelijk dat niet bij iedereen hulp geboden kan worden. Uw zorgaanbieder beoordeelt welke hulp bij iedere klant noodzakelijk is. Dit moet de zorgaanbieder met u bespreken.

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld. Op een later moment wordt alsnog een huisbezoek ingepland.


Kan ik blijven rijden met een verlopen rijbewijs?

Bestuurders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 16 maart tot 1 juni, mogen tot 1 juni in Nederland blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Dit geldt niet voor bestuurders die via de politie bij het CBR zijn gemeld en waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig is verklaard. De regeling geldt ook niet wanneer het CBR een bestuurder een maatregel heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld een cursus of onderzoek. Bestuurders met een rijbewijs met korte geldigheidsduur (1 of 3 jaar) vallen ook buiten de regeling.

Is uw rijbewijs verlopen of verloopt uw rijbewijs bijna? U kunt een nieuwe rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis als u geen koorts of verkoudheidsklachten hebt. Bel 071-5806300 om een afspraak te maken.


Mijn kind heeft niet alles in huis om het schoolwerk thuis goed te kunnen doen, is hier hulp voor?

Neem eerst contact op met de school van uw kind om te bespreken of ze voor u een passende oplossing hebben. Lukt dit niet en heeft u een laag inkomen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor één van de regelingen van het Kindpakket.


Ik heb geen inkomen meer, kan ik een uitkering aanvragen?

U heeft misschien recht op een WW-uitkering. Bekijk hiervoor de website van het UWV. Heeft u geen recht en lukt het u niet om een andere baan te vinden, dan heeft u misschien recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Ga hiervoor naar onze pagina met informatie over het aanvragen van een uitkering.

Bent u ondernemer? Bekijk dan onze speciale pagina www.zoeterwoude.nl/zzp.


Mijn paspoort of identiteitskaart is verlopen. Kan ik naar het ziekenhuis?

Om medische zorg te krijgen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts, moet iedereen een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Ook minderjarigen jonger dan 14 jaar. Tijdens de coronacrisis worden ook verlopen identiteitsbewijzen geaccepteerd.


Ik kan geen boodschappen doen. Kan de gemeente mij helpen?

Vrijwilligersorganisatie Zoeterwoude Voor Elkaar wil mensen die problemen hebben door de maatregelen graag helpen. Dit kan bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Ook bij andere problemen kunnen zij u misschien helpen. Zoeterwoude Voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op de volgende tijdstippen:

 • Maandag, woensdag én donderdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur: 06 – 37 35 23 31
 • Dinsdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 071 – 542 56 11
 • Vrijdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 06 – 23 46 60 93 

U kunt ook een e-mail sturen: steunpuntZVE@outlook.com.


Ik heb een afspraak bij de gemeente, gaat deze door?

De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: geboorteaangifte en aangifte overlijden of een aanvraag rijbewijs of reisdocument dat binnenkort afloopt. Als uw afspraak niet doorgaat, dan wordt er contact met u opgenomen om de afspraak af te zeggen. U wordt benaderd en hoeft ons niet te bellen.

Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente, dan verzoeken wij u vriendelijk om later een nieuwe afspraak te maken.

Vooralsnog gaat de overige dienstverlening van de gemeente door. Houd u er wel rekening mee dat het langer kan duren. U wordt gevraagd zo veel mogelijk per mail aan gemeente@zoeterwoude.nl uw vragen te stellen.


Hoe kan ik een afspraak bij de gemeente maken?

We vragen u zoveel mogelijk digitaal via onze website een afspraak te maken of de afspraak uit te stellen. Is dat echt niet mogelijk, bel dan 071-580 6300 of stuur een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl.


Is het afvalbrengstation open?

Ja, het afvalbrengstation is open volgens de reguliere openingstijden.


Is boerderij ‘t Geertje open?

Boerderij ‘t Geertje is in persoonlijk eigendom. De eigenaar van ’t Geertje en de bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. De gemeente heeft hierover regelmatig contact met de eigenaar.


Gaat de markt op donderdag op het dorpsplein door?

De markt gaat gewoon door. Wel zijn er aanvullende maatregelen genomen:

 • De kramen worden verder uit elkaar gezet
 • Het aanbod wordt beperkt tot voedingsmiddelen
 • Zitjes en statafels zijn niet toegestaan
 • Bezoekers worden opgeroepen zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand van 1,5 meter

Andere vraag aan de gemeente?

Heeft u een andere vraag aan de gemeente? Stuur dan een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u ook bellen met telefoonnummer 071-580 6300. Houd u er rekening mee dat u mogelijk langer dan gebruikelijk in de wacht staat.


Belangrijke links met meer informatie over het coronavirus