Veelgestelde vragen coronavirus Zoeterwoude

Hieronder vindt u antwoorden op vragen die inwoners, bedrijven en instellingen aan de gemeente Zoeterwoude stellen. We houden deze lijst actueel en vullen aan waar nodig.


Moet ik een mondkapje dragen in het gemeentehuis?

Ja. Wij verzoeken u dringend om een mondkapje te dragen als u naar het gemeentehuis komt.


Wat betekent de noodverordening?

Hiermee kunnen gemeenten de landelijke en regionale maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus uitvoeren. Het is bijvoorbeeld verboden om in de openbare ruimte minder dan 1,5 meter afstand tot elkaar te bewaren. Als de regels niet nageleefd worden, kunnen er boetes uitgedeeld worden. De meest actuele noodverordening en aanvullingen vindt u op de website van de veiligheidsregio Hollands Midden, www.vrhm.nl.

Waarom is een noodverordening nodig?

Met de komst van de nieuwe noodverordening zijn activiteiten in strijd met de landelijke of regionale maatregelen strafbaar. De voorzitter van de veiligheidsregio kan bepalen om bepaalde locaties te sluiten om zo groepsvorming te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kinderboerderijen, campings, parken en natuurgebieden.

Wordt de noodverordening gehandhaafd?

Ja, daar wordt op gehandhaafd. Het optreden van gemeentelijke handhaving en politie is er zoveel mogelijk op gericht in gesprek te gaan zodat regels worden nageleefd. Mocht dat niet lukken worden er boetes uitgedeeld. De boete kan oplopen tot € 400. Voor bedrijven kan de boete oplopen tot € 4.000.


Kan ik onze bruiloft verplaatsen?

Ja, als uw bruiloft valt in de periode waarvoor de landelijke maatregelen gelden, dan kunt u kosteloos een nieuwe datum afspreken. Stuur ons een e-mail via burgerzaken@zoeterwoude.nl of bel 071-580 6300. Voor alle huwelijken en partnerschapsregistraties geldt dat er maximaal 25 personen bij aanwezig mogen zijn. Dit is inclusief het bruidspaar en de getuigen. Deze maatregel geldt voor onbepaalde tijd. Wij blijven voortdurend kijken of de maatregel weer ingetrokken kan worden. Let op, bij bruiloften op maandagochtend om 09:00 uur geldt dat er maximaal 10 personen, inclusief het bruidspaar en de getuigen, aanwezig mogen zijn.

De huwelijken en geregistreerde partnerschappen op de maandagochtenden gaan als u dit wilt door.


Binnen en buiten sporten is weer toegestaan. Wat betekent dit voor mijn kind?

Met ingang van 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.

Normaal spelcontact is toegestaan voor alle leeftijden. Voor en na het sporten geldt voor volwassenen vanaf 18 jaar: houd 1,5 meter afstand. Dit geldt bijvoorbeeld in de kantine, maar ook voor toeschouwers op de tribune en rond het sportveld. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Informeer hiernaar bij de sportverenigingen.

Er is een protocol opgesteld vanuit NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten hoe te handelen, dat protocol (inclusief een uitgebreide Q&A) is te vinden op: www.nocnsf.nl/sportprotocol.


Binnen en buiten sporten is weer toegestaan. Wat betekent dit voor mijn sportvereniging?

Onze combinatiefunctionaris (uitvoerder van het sportakkoord) helpt bij het starten van de toegestane activiteiten. Voor informatie en hulp bij het starten van de weer toegestane activiteiten kunt u contact opnemen Jorrit Smit via info@jorritsmit.nl.

Er is een protocol opgesteld vanuit NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten

Dit protocol (inclusief een uitgebreide Q&A) is te vinden op: www.nocnsf.nl/sportprotocol.

Wilt u de gemeente informeren over activiteiten

Sportaanbieders zijn vrij om, binnen de vastgestelde richtlijnen, de sportactiviteiten te hervatten. Het verzoek van de gemeente is wel om hierover geïnformeerd te worden, om zicht te houden op de activiteiten. Wilt u daarom uw activiteiten die weer gestart gaan worden, melden bij Jorrit Smit, info@jorritsmit.nl.


Wat zijn de mogelijkheden om te sporten?

Met ingang van 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensportaccommodaties, waaronder sportscholen, mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport. Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.

Meer informatie leest u in het 'Protocol verantwoord sporten' op www.nocnsf.nl/sportprotocol. Op de website van de Rijksoverheid vindt u actuele richtlijnen over bijvoorbeeld het gebruik van kleedruimtes en de 1,5 meter afstand na afloop van het sporten.


Kan ik nog naar de dagbesteding (Wmo)?

De dagbestedingslocaties van zorgaanbieders zijn weer geopend. Dat betekent dat u daar weer gebruik van kunt maken. De aanbieder zal rekening moeten houden met de richtlijn van 1,5 meter afstand. Daardoor kan het mogelijk zijn dat er minder deelnemers tegelijkertijd gebruik mogen maken van de dagbesteding. De zorgaanbieder zal u daarover informeren.

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld. Op een later moment wordt alsnog een huisbezoek ingepland.


Kan ik nog gebruikmaken van de Regiotaxi?

U kunt normaal gebruikmaken van de Regiotaxi. Uiteraard worden daarbij de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Het Protocol Veilig Zorgvervoer is van toepassing. Daarin staan alle maatregelen vermeld die de vervoerder én de reiziger moeten treffen. De belangrijkste maatregelen zijn:

 • Het dragen van een niet-medisch mondkapje in de Regiotaxi is verplicht
 • De vooraanmeldtijd om een rit te bestellen is tijdelijk verhoogd naar twee uur

Met ingang van 1 juli is het weer mogelijk uw scootmobiel mee te nemen in de Regiotaxi.

Een volledig overzicht van de maatregelen staat op de website van de Regiotaxi: www.rthr.nl/corona.


Kan ik nog gebruikmaken van 24-uurs noodopvang?

De noodopvang is met ingang van 1 juli 2020 gestopt. Dit geldt voor de kinderen van alle ouders. Er is ook geen 24-uurs opvang meer voor kinderen van ouders werkend in cruciale beroepen.


Waar kan ik actuele informatie over zwembad Haasbroek vinden?

Het zwembad is open. Ga naar de pagina 'Zwembad' voor de meest actuele informatie over het zwembad. Lees de pagina 'Zwembad Haasbroek in coronatijd' voordat u een bezoek inplant.


Kan ik een vergunning inzien?

Ja, u kunt een vergunning inzien. Tot oktober kan dit uitsluitend als u per e-mail via wabo@zoeterwoude.nl een afspraak maakt. Vermeldt alstublieft ook uw telefoonnummer in uw e-mail.


Ik ben eenzaam, angstig en ongerust. Kan ik met iemand praten?

Krijgt u in deze moeilijke tijd te maken met gevoelens van eenzaamheid en angst? Of wilt u met iemand praten omdat u zich ongerust maakt? Dat kan. De vrijwilligers van De Luisterlijn zijn 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar. Om met u te praten of naar u te luisteren. U kunt bellen naar 071 5125202.

GGZ Rivierduinen en Stichting Lumen zijn een Digitale huiskamer gestart. De digitale huiskamer is er om elkaar online te ontmoeten, nu het ‘in het echt’ niet kan. Er is ruimte om ervaringen te delen om elkaar zo te steunen in deze tijd. Er zijn altijd een ervaringsdeskundige en vrijwillig(st)er aanwezig. Iedere maandag en donderdag van 10.30 uur tot 11.30 uur en iedere dinsdag van 10.00 uur tot 11.00 uur vindt een bijeenkomst plaats. Aanmelden kan bij Rivierduinen (Gina de Luca: g.deluca@rivierduinen.nl of 06-22028583).


Kan ik gewoon een Wmo-aanvraag doen?

Ook in tijden van corona kunt u terecht bij het Zorgloket. Als u hulp of advies nodig heeft of praktische hulp (zoals begeleiding, huishoudelijke hulp of een rolstoel) wilt aanvragen, kunt u hiervoor contact opnemen. Het Zorgloket is dagelijks van 9.00 uur tot 11.00 uur bereikbaar via telefoonnummer 071-5806300. Wij helpen u graag telefonisch. Als het echt noodzakelijk is om een fysieke afspraak te maken, wordt deze ingepland. Daarbij worden uiteraard de richtlijnen van het RIVM gevolgd.


Ik ben mantelzorger. Kan ik ondersteuning krijgen?

Wij realiseren ons dat mantelzorgers in deze periode extra zwaar belast kunnen zijn. EVA biedt mantelzorgondersteuning. De mantelzorgadviseurs van EVA staan daarom juist nu graag voor u klaar. EVA is dagelijks bereikbaar  van 9.00 uur tot 17.00 uur voor vragen via telefoonnummer 071 - 207 4191. U kunt ook een e-mail sturen naar info@wijzijneva.nl.

Daarnaast is er op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur een online spreekuur. U kunt dan beeldbellen met een mantelzorgadviseur. Als u naar de agenda op de website van EVA gaat (wijzijneva.nl/agenda)  ziet u welke mantelzorgadviseur bereikbaar is en op welk telefoonnummer hij/zij gebeld kan worden. U belt via What’s App en zet daarbij de camera aan.

Het mantelzorgspreekuur op donderdagmiddag in Emmaus vervalt zolang als de coronamaatregelen gelden.Belt u EVA gerust als u vragen heeft, behoefte heeft om uw verhaal te doen, of op zoek bent naar een advies of luisterend oor! Ook zullen zij zelf actief de bekende mantelzorgers bellen om hen emotioneel te ondersteunen.


Hoe moet ik mijn inlichtingenformulier voor mijn uitkering inleveren?

U ontvangt een uitkering van de gemeente Zoeterwoude. Hiervoor levert u maandelijks uw inlichtingenformulier (het gekleurde formulier) persoonlijk in. U hoeft uw inlichtingenformulier voorlopig  niet persoonlijk in te leveren. Stuur het inlichtingenformulier iedere  maand op per post of e-mail of stop het in de brievenbus aan de zijkant van het gemeentehuis. Zorg er wel voor dat wij het formulier uiterlijk op  de datum die op het formulier staat, hebben. Heeft u vragen over het inlichtingenformulier of over uw uitkering? Wij zijn per e-mail bereikbaar. U kunt een bericht sturen naar f.toet@zoeterwoude.nl.


Blijf ik huishoudelijke hulp en begeleiding via de gemeente krijgen?

Zorgaanbieders bieden zoveel als mogelijk de hulp die afgesproken is. Daarbij houden zij zich ook aan de landelijke richtlijnen. Medewerkers met verkoudheid, hoesten of koorts mogen niet komen werken. Daardoor is het mogelijk dat niet bij iedereen hulp geboden kan worden. Uw zorgaanbieder beoordeelt welke hulp bij iedere klant noodzakelijk is. Dit moet de zorgaanbieder met u bespreken.

Bij nieuwe aanvragen wordt geen huisbezoek ingepland. Uw aanvraag wordt telefonisch afgehandeld. Op een later moment wordt alsnog een huisbezoek ingepland.


Kan ik gaan varen met mijn/een bootje?

In verband met de maatregelen voor het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus, adviseren wij u om zo veel mogelijk thuis te blijven en groepsvorming te voorkomen. Toch varen? Houd u zich dan aan de volgende regels:

 • Een ommetje varen met meerdere personen mag, mits je daarbij wel altijd minimaal 1,5 meter afstand hout tot anderen. Houd ook 1,5 meter afstand tot andere boten.
 • Met mooi weer wordt er op het water extra gehandhaafd. Een overtreding levert een boete op van 390 euro excl 9,- administratiekosten. Als bedrijven iets op het water organiseren, riskeren zij een boete van 4000,-.

Let op: De start van het vaarseizoen (normaalgesproken op 1 april) is in verband met de coronamaatregelen uitgesteld. Dit betekent dat de bruggen nog werken volgens het winterrooster en op zondag dus niet worden bediend.


Kan ik blijven rijden met een verlopen rijbewijs?

Bestuurders van wie de geldigheidsduur van het rijbewijs verloopt in de periode van 16 maart tot 1 juni, mogen tot 1 juni in Nederland blijven rijden met een verlopen rijbewijs. Dit geldt niet voor bestuurders die via de politie bij het CBR zijn gemeld en waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig is verklaard. De regeling geldt ook niet wanneer het CBR een bestuurder een maatregel heeft opgelegd, zoals bijvoorbeeld een cursus of onderzoek. Bestuurders met een rijbewijs met korte geldigheidsduur (1 of 3 jaar) vallen ook buiten de regeling.

Is uw rijbewijs verlopen of verloopt uw rijbewijs bijna? U kunt een nieuwe rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis als u geen koorts of verkoudheidsklachten hebt. Bel 071-5806300 om een afspraak te maken.


Mijn kind heeft niet alles in huis om het schoolwerk thuis goed te kunnen doen, is hier hulp voor?

Neem eerst contact op met de school van uw kind om te bespreken of ze voor u een passende oplossing hebben. Lukt dit niet en heeft u een laag inkomen? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor één van de regelingen van het Kindpakket.


Ik heb geen inkomen meer, kan ik een uitkering aanvragen?

U heeft misschien recht op een WW-uitkering. Bekijk hiervoor de website van het UWV. Heeft u geen recht en lukt het u niet om een andere baan te vinden, dan heeft u misschien recht op een uitkering op grond van de Participatiewet. Ga hiervoor naar onze pagina met informatie over het aanvragen van een uitkering.

Bent u ondernemer? Bekijk dan onze speciale pagina www.zoeterwoude.nl/zzp.


Mijn paspoort of identiteitskaart is verlopen. Kan ik naar het ziekenhuis?

Om medische zorg te krijgen, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of bij de tandarts, moet iedereen een geldig identiteitsbewijs laten zien aan de zorgverlener. Ook minderjarigen jonger dan 14 jaar. Tijdens de coronacrisis worden ook verlopen identiteitsbewijzen geaccepteerd.


Ik kan geen boodschappen doen. Kan de gemeente mij helpen?

Vrijwilligersorganisatie Zoeterwoude Voor Elkaar wil mensen die problemen hebben door de maatregelen graag helpen. Dit kan bijvoorbeeld door boodschappen te doen. Ook bij andere problemen kunnen zij u misschien helpen. Zoeterwoude Voor Elkaar is telefonisch bereikbaar op de volgende tijdstippen:

 • Maandag, woensdag én donderdag tussen 12.00 uur en 14.00 uur: 06 – 37 35 23 31
 • Dinsdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 071 – 542 56 11
 • Vrijdag tussen 13.15 uur en 15.15 uur: 06 – 23 46 60 93 

U kunt ook een e-mail sturen: steunpuntZVE@outlook.com.


Ik heb een afspraak bij de gemeente, gaat deze door?

De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: geboorteaangifte en aangifte overlijden of een aanvraag rijbewijs of reisdocument dat binnenkort afloopt. Als uw afspraak niet doorgaat, dan wordt er contact met u opgenomen om de afspraak af te zeggen. U wordt benaderd en hoeft ons niet te bellen.

Heeft u last van een verkoudheid, hoesten of koorts? En heeft u een afspraak bij de gemeente, dan verzoeken wij u vriendelijk om later een nieuwe afspraak te maken.

Vooralsnog gaat de overige dienstverlening van de gemeente door. Houd u er wel rekening mee dat het langer kan duren. U wordt gevraagd zo veel mogelijk per mail aan gemeente@zoeterwoude.nl uw vragen te stellen.


Hoe kan ik een afspraak bij de gemeente maken?

We vragen u zoveel mogelijk digitaal via onze website een afspraak te maken of de afspraak uit te stellen. Is dat echt niet mogelijk, bel dan 071-580 6300 of stuur een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl.


Is het afvalbrengstation open?

Ja, het afvalbrengstation is open volgens de reguliere openingstijden.


Is boerderij ‘t Geertje open?

Boerderij ‘t Geertje is in persoonlijk eigendom. De eigenaar van ’t Geertje en de bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen. De gemeente heeft hierover regelmatig contact met de eigenaar.


Gaat de markt op donderdag op het dorpsplein door?

De markt gaat gewoon door. Wel zijn er aanvullende maatregelen genomen:

 • De kramen worden verder uit elkaar gezet
 • Het aanbod wordt beperkt tot voedingsmiddelen
 • Zitjes en statafels zijn niet toegestaan
 • Bezoekers worden opgeroepen zoveel mogelijk rekening te houden met de afstand van 1,5 meter

Andere vraag aan de gemeente?

Heeft u een andere vraag aan de gemeente? Stuur dan een e-mail aan gemeente@zoeterwoude.nl. Heeft u een dringende vraag, dan kunt u ook bellen met telefoonnummer 071-580 6300. Houd u er rekening mee dat u mogelijk langer dan gebruikelijk in de wacht staat.


Belangrijke links met meer informatie over het coronavirus