Samenwerking Leidse regio

Actuele informatie over de samenwerking in de Leidse regio

De samenwerking in de Leidse regio gaat een nieuwe fase in. Zoals u wellicht weet is het voorstel voor een regioraad van tafel. Alle gemeenteraden hebben zich in de afgelopen periode gebogen over hoe nu verder. De algemene lijn is dat een lichte vorm van samenwerking  door alle gemeentes ondersteund wordt. Daarom heeft de stuurgroep geadviseerd een (bij voorkeur ambtelijk) verkenner  aan te stellen die de komende tijd bij de gemeenten langsgaat om te inventariseren op welke inhoudelijke onderwerken er samengewerkt gaat worden. Beijk voor meer informatie het nieuwsbericht op www.sleutelstad.nl.

De raad van Zoeterwoude heeft ook advies hierover uitgebracht. De raad onderschrijft het uitgangspunt om de lichte vorm van samenwerking als uitgangspunt voor de verbeterde vorm van bestuurlijke samenwerking te nemen. Voor meer info zie het raadsbesluit 31 augustus 2017.

Geen fusie

De gemeenteraad van Zoeterwoude heeft op 31 augustus vergaderd over het vervolg van de samenwerking in de Leidse Regio. Weer hebben de gemeenteraadsleden aangegeven dat van een fusie geen sprake kan zijn. U vindt de stukken van de raadsvergadering hier. Bekijk ook het nieuwsbericht op www.unity.nu.

Lichte vorm van samenwerking

Een lichte vorm van samenwerking met de andere gemeenten in de regio, op basis van inhoudelijke opgaven, moet centraal staan volgens de gemeenteraad. Het gaat daarbij niet om de bestuurlijke vorm, maar om de inhoud. De uitvoering van de ambities uit de Toekomstvisie (najaar 2016) zullen samen met de andere Leidse regio gemeenten moeten worden opgepakt. Kijk voor meer informatie op www.leidseregio2027.nl