Westwout fase 3 en 4

Als vervolg op de reconstructie van de fasen 1 en 2 in de wijk Westwout, worden nu de fasen 3 en 4 gelijktijdig opgepakt.

In een aantal straten moet het riool voor vuilwater vervangen worden. In het gehele werk leggen we een nieuw riool voor schoon regenwater aan en drainage. De openbare ruimte wordt opnieuw ingericht op het oorspronkelijke aanlegniveau. Voor de inrichting van de gehele wijk is een ontwerp gemaakt, welke op een informatieavond in december 2014 is gepresenteerd. Informatie over de gehele wijk Westwout is te vinden op de pagina Herinrichting wijk Westwout. Aan de hand van dit ontwerp worden tekeningen gemaakt welke worden gepresenteerd op een informatieavond. Uitnodigingen worden hiervoor tijdig verzonden wanneer de datum van de avond bekend is.

Werkgebied

Hieronder ziet u welke straten in het project Westwout vallen. Fase 3 (geel) en 4 (groen) worden nu opgepakt. Fase 1 (rood) is gereed en fase 2 (oranje) is in uitvoering. Het riool in fase 2 is vervangen en de definitieve inrichting volgt nog in 2018.


Bijlagen

Hieronder treft u meer beschikbare informatie, waaronder verzonden brieven.