Slingerlandlocatie

Het voormalig terrein van het Potgrondbedrijf Slingerland (“de Slingerlandlocatie”) is al jaren niet meer als zodanig in gebruik. De eigenaar zoekt naar een andere invulling, die ook voor de gemeente en omgeving wenselijk is. In september van 2019 heeft de eigenaar samen met de gemeente opdracht gegeven voor het onderzoeken naar de ontwikkelmogelijkheden. Dit onderzoek is uitgevoerd door een onafhankelijk adviesbureau AnteaGroup.

Mogelijke inrichtingen Slingerlandlocatie

Nadat AnteaGroup de randvoorwaarden in kaart heeft gebracht, zijn zij gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn. Ook de suggesties die volgden uit de enquête die gehouden is in november 2019, zijn meegenomen. Het resultaat is nu in concept voor u beschikbaar. We nodigen u uit om daar op te reageren. In deze presentatie vindt u drie mogelijke richtingen. Elk van deze richtingen is schetsmatig verbeeld in een voorbeelduitwerking (scenario).

Bekijk de drie verschillende opties en geef uw mening voor uiterlijk 12.00 uur, 27 mei

In de rapportage kunt u per scenario uw mening geven in de vorm van een cijfer.  Uw reacties zullen in samenhang met de andere criteria worden meegewogen in keuze van een voorkeursscenario.  Aan de hand van dit voorkeurscenario kan de eigenaar  stappen  ondernemen.

Nadat we de digitale ‘’bijeenkomst’’ sluiten en tot een voorkeurscenario zijn gekomen, zal de eigenaar overleggen met de gemeente, over de te nemen vervolgstappen. Uiteraard informeren wij u hierover verder op onze website. U kunt zich via onze website abonneren om op de hoogte te blijven te van de laatste nieuwsberichten.

Geen ‘normale’ bewonersbijeenkomst vanwege de maatregelen

We hebben ervoor gekozen om de presentatie in deze vorm te doen om het verspreiden van het corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Liever waren we met u ‘live’ in gesprek gegaan, zodat we ook uw vragen direct  konden beantwoorden.

Heeft u vragen?

U kunt uw vraag stellen door te mailen naar gemeente@zoeterwoude.nl o.v.v. slingerland.

Rapportage Slingerland