Algemeen

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dat is een nieuwe wet die er voor moet zorgen dat alle informatie en regels die over onze leefomgeving gaan op een eenvoudig te vinden zijn.  Momenteel zijn er nog veel verschillende wetten en andere regels die allemaal los van elkaar regelen of wel of niet iets mag bouwen, een boom mag kappen of bijvoorbeeld een bedrijf mag beginnen. De omgevingswet gaat er voor zorgen dat al die verschillende regels in 1 plan terecht komen; het omgevingsplan. De gemeenteraad bepaalt dan welke regels dat zijn. Tegelijkertijd  is het de bedoeling dat het aantal regels afneemt en dat als je vergunning nodig hebt deze makkelijker aan te vragen is en er sneller een besluit wordt genomen op die aanvraag.

Naast het omgevingsplan moet de gemeente ook een omgevingsvisie maken. Daarin geven we aan welke ontwikkelingen zich op de lange termijn zullen voordoen en hoe wij daar als gemeente mee om willen gaan als er projecten binnen onze gemeente uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering en de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen.

Deze veranderingen betekenen ook dat de gemeentelijke organisatie anders zal gaan werken. Eén integraal omgevingsplan en één integrale omgevingsvisie zorgen ervoor dat we ook het maken van beleid en het verlenen van vergunningen integraler moeten organiseren. Ook over de samenwerking met andere organisaties zoals bijvoorbeeld het hoogheemraadschap, de veiligheidsregio en de GGD zullen nieuwe afspraken gemaakt moeten worden.

Al deze veranderingen kunnen niet van de ene op de andere dag doorgevoerd worden. Het maken van andere plannen en visies vragen om voorbereidingstijd en het werken op een andere manier vraag om een overgangsperiode. Daarom zijn wij nu al stapsgewijs begonnen met de voorbereiding. Dat doen wij bijvoorbeeld met de pilot omgevingsplan Landelijk Gebied en de Omgevingsvisie.