Welstand

 • Intro

  Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Als het gaat om een gebied in Zoeterwoude dat niet welstandsvrij is, moet uw aanvraag voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Zoeterwoude. In de welstandsnota kunt u zien wat voor uw plannen van toepassing is.

 • Hoe werkt het?

  Zoeterwoude heeft een groot deel van de gemeente welstandsvrij verklaard. Vraagt u een omgevingsvergunning aan in een welstandsvrij gebied, dan hoeft uw bouwplan niet aan de eisen in de welstandsnota te voldoen.

  Om het karateristieke beeld van Zoeterwoude te beschermen zijn met name de dorpskern, de landelijke linten en grootschalige nieuwe bouwlocaties niet welstandsvrij.

  Bekijk de welstandsnota

  Bekijk Welstandsvrije gebieden Zoeterwoude Dorp en Zuidbuurt

  Bekijk welstandsvrije gebieden Zoeterwoude Rijndijk