Regeling vergoeding bijkomende schoolkosten

 • Intro

  Vergoeding van schoolkosten voor gezinnen met een laag inkomen en weinig vermogen

 • Wat u moet weten

  Heeft u een laag inkomen, weinig vermogen en schoolgaande kinderen  in de leeftijd van 4 tot 18 jaar waarvan u de extra schoolkosten niet kan betalen?

  U kunt via de gemeente per schooljaar een vergoeding krijgen voor bijkomende schoolkosten zoals een schooltas, gymkleding, schoolexcursies en werkweken.

  De hoogte van de bijzondere bijstand bedraagt per schooljaar maximaal € 150 per kind dat de basisschool bezoekt en maximaal € 250 per kind dat vervolgonderwijs volgt.

 • Hoe werkt het?

  • U kunt een aanvraag indienen bij het Loket Zorg, Werk en Inkomen van de gemeente.
  • Vraag de vergoeding aan vóórdat u de kosten maakt.
  • De schoolkosten moeten noodzakelijk zijn.
  • De schoolkosten worden nergens anders vergoed.