Onroerendezaakbelasting (OZB)

 • Intro

  Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor, of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB)

  Direct regelen via Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland

 • Hoe werkt het?

  De uitvoer van de regelingen rond gemeentelijke belastingen, wordt uitgevoerd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

 • Kosten

  Voor informatie over de belastingtarieven kunt u terecht op de website van de BSGR.