Briefadres

 • Intro

  Kunt u uw post niet ontvangen op het adres waar u verblijft? Bijvoorbeeld omdat u (tijdelijk) in een instelling verblijft? Dan kunt u een vragenformulier invullen, zodat bepaald kan worden of u in aanmerking komt voor een briefadres.

 • Wat u moet weten

  Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres. Dit kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook zorgt hij of zij er voor dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus.

  Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen woonadres hebt. U geeft ook aan  waarom u een briefadres aanvraagt. Kan iemand zelf geen briefadres aanvragen? Dan kan een familielid of curator dit doen.

  Waar kunt u een briefadres kiezen?

  In heel Nederland. Het briefadres hoeft niet in de gemeente te zijn waar u voor het laatst een woonadres had. U dient de aanvraag in bij de gemeente van het briefadres.

 • Aanvragen

  Stuur de volgende stukken op of lever ze persoonlijk in bij de receptie van het gemeentekantoor.

  • Het volledig ingevulde vragenformulier briefadres
  • Kopie van uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs).
  • Kopie van het identiteitsbewijs van de bewoner van uw briefadres.
  • Schriftelijke verklaring van de hoofdbewoner dat deze er voor zorgt dat de post u bereikt.

  Gemeente Zoeterwoude
  Postbus 34
  2380 AA Zoeterwoude

  U krijgt schriftelijk bericht.

 • Kosten

  Aan het aanvragen van een briefadres zijn geen kosten verbonden.