Zwethof: Rechter stelt Zoeterwoude in het gelijk, stappen provincie onterecht (21-02-2019)

De gemeente Zoeterwoude wil het project Zwethof realiseren. Een project van 44 woningen aan de zuidzijde van Zoeterwoude-Dorp met veel ruimte voor water, spelen en natuur. Met dit project wil de gemeente ook werken aan haar duurzaamheidsdoelstellingen. Zo wordt er bijvoorbeeld gasloos en energieneutraal gebouwd en de omgeving wordt duurzaam aangelegd en ingericht.

Op 6 september 2018 heeft de gemeenteraad van Zoeterwoude het bestemmingsplan "Zwethof 2018" vastgesteld. Op 9 oktober 2018 heeft de provincie echter besloten dit project tegen te houden door een ‘reactieve aanwijzing’ te geven. Hierdoor kon de realisatie van dit plan niet starten. Een plan waar overigens de belangstelling zeer groot voor is.

Raad van State schorst reactieve aanwijzing provincie

De gemeente en gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM hebben het besluit van de provincie aangevochten bij de Raad van State door beroep in te stellen. Zij hebben de rechter ook gevraagd om snel een voorlopig besluit te nemen over de rechtmatigheid van het besluit van de provincie.  Op 19 februari jl. heeft de voorzieningenrechter van de Raad van State geoordeeld dat de provincie de reactieve aanwijzing niet had mogen geven. 

De uitspraak van de rechter is een voorlopige uitspraak

Er wordt nog een uitspraak in de bodemprocedure  gedaan. Hiervoor is op 1 april a.s. een zitting gepland. In een uitspraak uit 2016 is door de Raad van State al uitgesproken dat er alleen reden is voor het schorsen van een reactieve aanwijzing, als nu al duidelijk is dat het besluit in de bodemprocedure niet in stand kan blijven. De gemeente en AM zien de uitspraak in de bodemprocedure daarom ook met groot vertrouwen tegemoet.

De gemeente en AM hebben besloten de uitvoering van het project verder op te pakken

Dit betekent dat gestart wordt met de voorbereiding van de daadwerkelijke uitvoering, het zogenaamde voorbelasten en bouwrijp maken van het gebied. Naar verwachting zullen in het tweede kwartaal van 2019 de eerste werkzaamheden hiervoor starten. Als alles volgens planning loopt, kan eind 2019 de verkoop starten en begint de bouw van de woningen naar verwachting in het voorjaar van 2020.