Zuid-Hollandse start met online cursus kringlooplandbouw voor agrariërs (13-01-2020)

Boeren in Zuid-Holland kunnen een online leertraject volgen over kringlooplandbouw. Het doel van de cursus ‘Online kringloopcoach’ is om informatie uit te wisselen over kringlooplandbouw en is een deelproject van Vruchtbare Kringloop Zuid-Holland. Het online leertraject gaat 21 januari van start.

De cursus is niet alleen bestemd voor Zuid-Hollandse boeren en boerinnen maar ook voor agrarische adviseurs, leraren, beleidsmakers en agrarische studiegroepen. Het online leertraject duurt vier weken waarin de volgende thema’s aan bod komen: ‘Kringlooplandbouw, waarom? Waarom nu?’, ‘Kringloop op mijn bedrijf’, ‘Laat data voor je werken’ en ‘Biodiversiteit: nieuwe verdienmodellen’.

Meer weten of direct aanmelden?

Check https://onlinekringloopcoach.nl/