Zoeterwoude stimuleert afvalscheiding basisscholen (21-02-2019)

De gemeente Zoeterwoude stelt afvalmeubels ter beschikking aan basisscholen. Zo wordt de afvalscheiding gestimuleerd en neemt het restafval verder af in Zoeterwoude.

Bewustzijn vergroten

Met de afvalmeubels zet de gemeente in op het vergroten van het milieu bewustzijn en afvalpreventie. De gedachte is dat ook op het gebied van afval scheiden, de basis gelegd wordt bij kinderen. Door hen dagelijks actief te betrekken bij het afval scheiden en te leren hoe zij afval kunnen voorkomen, hoopt de gemeente dat zij bewuster om zullen gaan met afval.

Afval scheiden goed voor het milieu

Zoeterwoude heeft afval scheiden hoog in het vaandel staan. Het is goed voor het milieu, want de waardevolle materialen die in het afval zitten kunnen hergebruikt worden. Daarom is het zo belangrijk om de goed herbruikbare afvalstromen apart in te zamelen.