Zoeterwoude past als eerste gemeente innovatieve Urban Rainshell techniek toe onder de weg (18-01-2021)

De gemeente Zoeterwoude is de eerste Nederlandse gemeente die de Urban Rainshell (URS®) techniek toepast ónder de weg, als onderdeel van een rioolvervangingsproject in het Julianapark te Zoeterwoude. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met hevige regenval én langere periodes van droogte. We moeten ons aanpassen aan deze steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. Deze aanpassing noemen we: klimaatadaptie. De gemeente wil met het toepassen van dit innovatieve systeem niet alleen wateroverlast voorkomen, maar ook bijdragen aan het oplossen van schade als gevolg van droogte.

Innovatief systeem

De URS® is een samengevoegd waterbergings- en waterzuiveringssysteem dat wordt toepast ónder de rijbaan in de openbare ruimte. Het gepatenteerde innovatieve URS-systeem, zoals toegepast in Zoeterwoude, kan buien van 100mm per uur bergen én zuiveren. Het systeem maakt gebruik van natuurlijke, circulaire en hernieuwbare materialen; gewassen zeeschelpen en mineralen. Op diverse locaties in Nederland en Vlaanderen wordt het systeem al toegepast, m.n. om regenwater te hergebruiken, maar nog nooit eerder werd het toegepast onder een rijweg met verkeersbelasting.

Wat kunnen bewoners zelf doen?

Om overstromingen, extreme hitte en uitdroging tegen te gaan kunnen bewoners zelf ook veel doen. De gemeente Zoeterwoude wil bewoners inspireren om mee te helpen om Zoeterwoude klimaatbestendig te maken. Het helpt al enorm om minder tegels in de tuin te leggen, zodat het water in de grond kan zakken of het regenwater op te vangen in een regenton in plaats van in het riool. Door beplanting met bomen en struiken in de tuin krijg je schaduw, waardoor het minder heet wordt op zomerse dagen.

Wethouder Ruud Bouter: “Ik ben er trots op dat we als eerste Nederlandse gemeente de URS-techniek onder het wegdek hebben toegepast. Het is een belangrijke stap in het klimaatbestendig maken van onze buurten en wijken in Zoeterwoude. Daarbij is het toepassen van dit soort innovatieve technieken alleen niet voldoende. Ook inwoners, ondernemers en instellingen zullen hun steentje moeten bijdragen om de extreme gevolgen van de klimaatverandering (wateroverlast en droogte) het hoofd te kunnen bieden. Alleen samen kunnen we dit doen!    

Hoe werkt het innovatieve URS-systeem?  

De URS® in Julianapark vangt flinke regenbuien van wel 100mm per uur op in een ondergronds bed van gewassen zeeschelpen (AA Ecoschelpenmix) onder een weg van ca 800m2. Het regenwater is afstromend van ca 2100 m2 verhard oppervlak (wegen en daken). Piekbuien worden van het regenwaterriool afgekoppeld en via kolken en een aanvoer- en verdeeldrain opgevangen in het bed van gewassen zeeschelpen. De zeeschelpenmix heeft ook nog eens een zuiverend effect. Het breekt organische vervuiling af, waardoor het systeem niet dichtslibt. Hierdoor is het ook een onderhoudsvriendelijk systeem. Afstromend wegwater vervuild met zware metalen, minerale oliën en PAK’s wordt gezuiverd met een innovatief mineralenmengsel: AA Minerals. Het systeem is zo ingericht dat zoveel mogelijk regenwater wordt afgegeven aan de omliggende bodem ter voorkoming van verdroging. Eventueel overtollig water wordt weer schoon geloosd op het oppervlaktewater.

Eerste toepassing onder een rijweg én bij hoge grondwaterstanden

De gemeente Zoeterwoude past dit systeem voor het eerst toe in een project onder het wegdek met verkeersbelasting. Het bedrijf EWB, dat het URS-systeem levert, heeft diverse haalbaarheidsonderzoeken en praktijktesten uitgevoerd. Op basis daarvan is voor dit project gekozen voor een funderingsopbouw van 20 cm gebroken puin, 10 cm AA Ecostabiel (goed waterdoorlatend funderingsmateriaal, dat zorgt voor een goede overgang van het puin naar de schelpenmix) en een geogrid voor extra drukverdeling. Onder deze fundering wordt in een pakket van ca 40 cm schelpen en mineralen ca 210 m3 water geborgen. Dit alles boven de relatief hoge grondwaterstand die zo kenmerkend is voor de gemeente Zoeterwoude (net als voor vele andere gemeentes in de regio).  

Bekijk de video over dit unieke project 

Bekijk de video hier