Wijzigingen afvalinzameling 2020 (02-01-2020)

Inzameldag plastic verpakkingsafval gewijzigd naar maandag/dinsdag in de even weken.

Voorheen vond de inzameling van het plastic verpakkingsafval plaats op donderdag. Per 1 januari zijn de nieuwe inzameldagen voor het PBD (plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken) maandag en dinsdag in de even weken. In de oneven weken zamelen wij op maandag en dinsdag het GFT in. Aan de route is niets gewijzigd. Twijfelt u over de juiste ophaaldag? U kunt dit eenvoudig controleren in de online afvalkalender op www.mijnafvalwijzer.nl. Uiteraard is het altijd mogelijk om uw zak(ken) met PBD naar de gemeenschappelijke containers te brengen. De locaties van deze containers kunt u ook terugvinden op www.mijnafvalwijzer.nl.

Bekijk ook alle andere wijzigingen over afvalinzameling

In december is door heel Zoeterwoude huis aan huis een flyer met informatie over alle wijzigingen verspreid. De flyer kunt u hieronder downloaden om ook alle andere wijzigingen te bekijken.