Verbod vreugdevuur ook op Oudejaarsnacht (12-12-2018)

Zoals iedere andere dag van het jaar, is het tijdens de komende Oudejaarsnacht in de gehele gemeente Zoeterwoude verboden om in de buitenlucht vuur te stoken. Dit betekent dat er tijdens de komende Oudejaarsnacht geen vreugdevuren mogen worden ontstoken. De politie zal daar tegen optreden.

Eventuele schade aan o.a. het wegdek zal op de daders worden verhaald. Het kan hier gaan om schadebedragen die kunnen oplopen tot duizenden euro’s.

Vreugdevuren zijn alleen mogelijk indien er een ontheffing is aangevraagd bij burgemeester en wethouders en de Omgevingsdienst West-Holland

Bij burgemeester en wethouders kan tot en met 15 december een ontheffing worden aangevraagd op grond van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening. Bij de Omgevingsdienst West-Holland kan ontheffing worden gevraagd van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer (Wm). De Omgevingsdienst is te bereiken onder nummer 071 4083600 of de website www.odwh.nl.

Alleen met een ontheffing van de gemeente en de omgevingsdienst kan er sprake zijn van een legaal vreugdevuur.